Lyssna

Svenska skolor får utmärkelsen eTwinning School Label

Gränbyskolan i Uppsala, Karlbergs skola i Stockholm och Rödebyskolan i Karlskrona har tilldelats utmärkelsen eTwinning School Label 2021. Skolorna belönas för sitt engagemang och sin medverkan i eTwinning med inriktning på hur eTwinning integreras och tillämpas i skolans program, arbete och möjligheter till fortbildning.

eTwinning Schools är goda exempel på hur skolor kan dra nytta av eTwinning. De arbetar aktivt med att lyfta fram värden och pedagogik bakom eTwinning och fungerar som referenspunkt för lokala grupper samt som förebild för andra skolor.

Belönade skolor får erkännande och synlighet på europeisk nivå, blir medlemmar av ett nätverk av andra eTwinningskolor och får naturligtvis visa sin märkning i allt marknadsförings- och informationsmaterial.

Syftet med att bli utsedd till en eTwinning-skola är att det lägger grunden till en utvecklande resa med inslag som kan bedömas på ett objektivt sätt. Det är ingen tävling, utan det handlar snarare om att utvecklas från en nivå till nästa.

Erkännande för arbete på skolnivå och i lärarteam

Sedan år 2017 kan skolor i eTwinning söka om att få utmärkelsen eTwinningskola. Utmärkelsen är till för att ge erkännande för det arbete som utförs på skolnivå och i lärarteam – och inte bara på projektnivå.

Med eTwinning School Label lyfter eTwinning inte bara fram och belönar de som arbetar med eTwinning, utan hela skolan uppmärksammas för det engagemang och hårda arbete som grupperna genomför där lärare och rektorer arbetar tillsammans.

Information om eTwinning School Label