Trönningeskolan i Halmstad belönas med det svenska eTwinningpriset 2019 för ett digitalt samarbete med skolor i Frankrike, Kroatien och Spanien. I projektet Arts Count! har läraren Martina Andreasson med elever samarbetat kring elevernas digitala och kommunikativa kompetens.

Från vänster: Rijad Rashkaj (rektor), Maria Linna Angestav (UHR), Martina Andreasson (lärare), Sam Kessler (lärare) och Maria Staaf-Gonzalez (lärare).

– Det är jättekul att vi blir uppmärksammade för vårt arbete. Vi har jobbat hårt med projektet och det har fått våra elever att se sambandet mellan matematik och andra ämnen. Tack vare projektet har vi alla fått prova på en mängd olika digitala arbetssätt, säger Martina Andreasson, som undervisar i bild, franska och engelska på skolan.

Förutom Martina var ett flertal lärarkolleger involverade i projektet, särskilt Maria Staaf-Gonzalez och Sam Kessler.

I jurymotiveringen framgår bland annat att ”projektet är välorganiserat med en struktur som gjort att alla parter bidragit på olika sätt – men i samma utsträckning. Temat att kombinera matematik och konstformer genom kooperativt lärande/lärande i samspel är genomfört på ett kreativt sätt, och har medvetandegjort att matematiken finns överallt i vår vardag. I Arts Count har man valt att jobba med ett flertal olika digitala verktyg och medier och på så sätt gett eleverna en bred kunskapsbas i att samverka och skapa med hjälp av digital teknik.”

Priset är ett presentkort för att köpa in teknik till kommande eTwinningprojekt. Skolan får dessutom två platser på den stora europeiska eTwinningkonferensen som hålls utanför Nice i oktober.

eTwinning är en plattform för digitalt samarbete mellan skolor i olika länder, med över 500 000 anslutna lärare i hela Europa. UHR ansvarar för eTwinning i Sverige.

Mer om eTwinning