Lyssna

Möt oss på Biblioteksdagarna!

UHR medverkar under Svensk biblioteksförenings konferens i Stockholm 5-6 maj. Årets tema är "Vägval".

Jobbar du inom biblioteksverksamhet och är nyfiken på internationellt samarbete och utbyte? I år finns UHR på plats och kan berätta om hur du  kan söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet genom samarbeten och utbyten med kollegor i andra länder. 

På plats finns handläggare för programmet Erasmus+ och plattformen EPALE, en digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande inom Europa.