”Att praktisera utomlands har många fördelar, bland annat chansen att skapa globala nätverk.” Det sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som invigde Yrkes-SM som just nu pågår i Uppsala.

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar och årets event slår rekord i hur många yrken som det går att "prova på" under de tre dagar som det är igång. 40 olika aktiviteter kan elever, lärare, rektorer och föräldrar testa för att få en uppfattning om vad ett yrkesprogram handlar om.

UHR:s avdelning för internationellt samarbete deltar alla dagarna och fick besök i sin monter av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som öppnade tävlingen under onsdagen.

Flera fördelar med utlandspraktik

Hon har kommit i kontakt med Erasmus+ vid flera tillfällen under sina resor i Europa och tycker att möjligheten till att söka finansiellt bidrag för en utlandspraktik är mycket värdefull.

- Att praktisera utomlands har många fördelar, chansen att utveckla ett annat språk, lära känna andra kulturer och skapa globala nätverk, säger Anna Ekström.

UHR ansvarar för ett flertal program som möjliggör internationellt samarbete och utbyte för organisationer och individer inom hela utbildningssektorn.

Läs  mer om program som kan passa dig som vill ansöka om praktikplats utomlands.

Program för samarbete och utbyte