Utbyten i låg- och medelinkomstländer vanligast bland kvinnor från akademikerhem

En kvinna med svensk bakgrund och högskoleutbildade föräldrar. Så ser den typiska deltagaren i utbytesprogrammen Minor Field Studies (MFS), Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet ut, enligt en ny rapport från UHR.

– Det är viktigt att människor oavsett bakgrund får möjlighet att skaffa sig den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta med globala utvecklingsfrågor, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Genom programmen Linnaeus-Palme, Minor Field Studies (MFS) och Praktikantprogrammet kan studenter och unga delta i studier, fältstudier och praktik i låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Syftet med programmen, som administreras av UHR och finansieras av Sida, är att fler svenskar på sikt ska kunna och vilja arbeta inom internationellt utvecklingssamarbete.

Kvinnor från akademikerhem dominerar

I en ny rapport, Rekryteringspool för internationellt utvecklingssamarbete? Utvärdering av MFS, Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet, har UHR utvärderat programmen och undersökt vilka som deltar. När det gäller utbildningar, ämnen och utbytesländer finns en stor bredd. Däremot är deltagarna mycket homogena när det gäller kön och social och etnisk bakgrund. Totalt 75 procent är kvinnor, de har i hög utsträckning föräldrar med högskoleutbildning och de allra flesta har svensk bakgrund.

– UHR ser att det krävs åtgärder för att bredda deltagandet. Det kan handla om att lärosätena tidigt informerar alla studenter om möjligheterna till utbyten och stipendier och även om riktade insatser till olika grupper. UHR kan även i riktlinjerna för programmen arbeta för att främja ett breddat deltagande och bör regelbundet följa upp hur deltagandet ser ut, säger Karin Röding.

Ta del av hela nyheten och rapporten på uhr.se