Nu har vi information om vissa av våra program på engelska. Atlas partnerskap, Linnaeus-Palme, Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad och Erasmus+ kunskapsallianser är några av dem.

Här kan potentiella och nuvarande partners från skolor, universitet och organisationer i andra länder ta reda på mer om hur det fungerar att arbeta med Sverige i utbyte av kunskap genom utbildning och kompetensutveckling.

Programinformation på engelska Your partner in Sweden