Genom utbytesstudier skaffar sig studenter både kunskaper och den sociala kompetens som behövs i arbetslivet. Det menade Magnus Billing, VD för pensionsföretaget Alecta, vid UHR:s seminarium om europeiskt studentutbyte i Almedalen. ”Det är ingen tvekan om att det är en merit – en viktig merit”, sa Billing, som själv gjorde ett Erasmusutbyte under det trettioårsjubilerande programmets tidiga år.

Det var fullsatt i Europahusets tält under seminariet "Från Tranås till Trieste – så får vi fler att studera och praktiseras i Europa med Erasmus+", som UHR arrangerade i samarbete med EU-kommissionens representation. Magnus Billing lyfte fram att han som arbetsgivare vid en rekrytering ser det som meriterande att någon vågat sig utomlands under studietiden.

- Det ger en signal om vilken typ av person det är - någon som är beredd att utmana sig själv och gå utanför sin "comfort zone". Jag gör också antagandet att de har lärt sig en hel del om att verka i diversifierade grupper. Och sedan handlar det naturligtvis om utbildningsnivån.

Fler svenskar bör delta i Erasmus+

Trots Erasmusutbytenas omvittnat positiva effekter deltar relativt få svenska studenter idag. Förra året förblev drygt 8,5 miljoner kronor av EU-kommissionens medel till Sverige utnyttjade. Under perioden 2017-2020 ökar dessutom finansieringen från EU med 10-15 procent per år. Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör vid UHR, pekade på vad UHR ser krävs för att fler studenter ska delta.

- Vi menar att de behövs mobilitetsfönster – tydligt utpekade perioder under utbildningen då det passar att studenterna gör ett utbyte. Jag vill också lyfta fram den proaktiva studievägledningen. Att lärosätena söker upp studenterna, informerar om möjligheterna och uppmuntrar till utbyten, i stället för att vänta på att studenterna själva söker upp studievägledarna.

Läs mer

Författaren och journalisten Alexandra Pascalidou modererade panelsamtalet där även Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, Robert Brummer, vice rektor vid Örebro universitet, Mikael Börjesson, professor vid Uppsala universitet, och Anne-Marie Deresiewicz, tidigare Erasmusstudent, deltog.

Läs hela artikeln på Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se

Se seminariet

Se en inspelning av seminariet på EU-kommissionens Facebook-sida

Bilden ovan: Robert Brummer, vice rektor vid Örebro universitet, och Magnus Billing, VD för Alecta.