Är ni i startgroparna för att ansöka om bidrag genom Erasmus+ mobilitet skola, vuxenutbildning och yrkesutbildning? Välkommen till våra ansökningsseminarier där vi ger dig stöd och råd inför ansökningsomgången 2019.

Under ansökningsseminarierna går vi igenom bedömningskriterierna och ansökan. Du som deltar får möjlighet att diskutera idéer och ställa frågor om din ansökan till UHR:s handläggare.

Ökar chansen till att få ett projekt beviljat

- Att delta på ett ansökningsseminarium är ett utmärkt tillfälle att räta ut frågetecknen kring ansökan och projektidén. Vi förklarar hur man ansöker, vad som är viktigt att tänka på för att driva ett projekt inom Erasmus+ och hur ansökan bedöms. Vi ger återkoppling på projektidéer och verktyg för att utveckla och konkretisera projektidéer. Vi ger den information som behövs för att skriva en så bra ansökan som möjligt och som ökar chanserna att beviljas pengar för att driva ett projekt, säger  Caroline Persson, handläggare på UHR.

Aktuella ansökningsseminarier

Ansökningsseminarierna äger rum i Stockholm i november, december och januari och är uppdelade efter vilket utbildningsområde.

Ansökningsseminarium för skola (förskola, skola, gymnasium) och vuxenutbildning (vuxnas allmänna lärande):

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet 7 december 2018

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet 14 december 2018

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet 18 januari 2019

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet 23 januari 2019

Ansökningsseminarium för yrkesutbildning (organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vuxnas yrkeslärande och yrkesvägledning, skolor/gymnasier med yrkesinriktning och yrkesprogram):

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 30 november 2018

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 10 december 2018

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 14 januari 2019