Gå till huvudinnehåll

Utbyten.se är Universitets- och högskolerådets webbplats för internationellt samarbete och utbyte. Vi jobbar med information och administration av ansökningar och projekt samt uppföljning av dessa.

Vad du hittar här

På utbyten.se hittar du information om program, verktyg och aktiviteter för internationellt samarbete och utbyte. Programmen finansieras av regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet.

Genom programmen kan förskolor, skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands.

Information och administration

Vårt ansvar för programmen skiftar beroende på finansiär och verksamhetens karaktär. Men i stora drag jobbar vi med information och administration av ansökningar och projekt samt uppföljning av dessa.

Alla nivåer av utbildning

Oavsett vad du studerar eller vad du jobbar med inom utbildning så kan du ta del av de program och aktiviteter som vi adminstrerar. Programmen riktar sig till alla olika nivåer och former av utbildning: från förskola till universitet, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Vad vi erbjuder

Förutom att informera om de program vi hanterar, hjälper vi dagligen ansökare (till exempel skolor, högskolor, företag och organisationer) att diskutera och förfina projektidéer och knyta kontakter med andra organisationer som verkar inom samma tematiska område.

Ta fram goda exempel

Vi hjälper även till att ta fram goda exempel på vad andra gjort, granska kvaliteten i organisationernas internationella verksamhet samt verka för spridning av verksamhet och resultat. Vi kan också hänvisa till andra myndigheter och aktörer som kan vara till hjälp i detta arbete.

Våra medarbetare har en bred kompetens både inom programmen och inom svenskt utbildningsväsende och internationellt arbete.

Erfarenhetsutbyte, idéutbyte, kunskapsutbyte

Bidrag inom de olika programmen ges till initiativ som kanske annars inte hade blivit verklighet. Det kan ofta gälla erfarenhetsutbyte inom ramarna för ett projektsamarbete, deltagande i en fortbildningskurs i ett annat land eller ett elev-, student- eller lärarutbyte.

Mobilitet är viktigt inom programmen och bidrag kan sökas för bland annat reskostnader vid planerade besök och möten utomlands. I de flesta fall ges inte bidrag till personalkostnader.

Broschyrer

För att se vilka broschyrer och andra publikationer som finns att beställa går du till Universitets- och högskolerådets publikationsbutik:

Universitets- och högskolerådets publikationsbutik