Gå till huvudinnehåll

En skolambassadör för EU inspirerar och stöttar kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Det kan innebära att själv genomföra aktiviteter eller i samverkan med lokala aktörer.

Skol- och verksamhetsutveckling

Idén med utbildningen är att den ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla lärarens egen undervisning. Förhoppningen är att skolhuvudmännen ska uppmärksamma EU-frågor mer än tidigare och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor och genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag.

De aktiviteter som en skolambassadör genomför kan även göras i samverkan med till exempel Universitets- och högskolerådets regionala nätverk, Europa Direktkontor och elevambassadörer där de finns.

Vem kan blir skolambassadör 2017?

Målgruppen 2017 är lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser, företrädesvis lärare som undervisar i samhällskunskap. Utbildningen riktar sig till lärare med ett särskilt intresse för utvecklingsarbete och för att undervisa om och/eller initiera insatser med tema EU, Europa och den europeiska dimensionen.

För att få en så jämn geografisk spridning som möjligt av skolambassadörerna prioriteras län som hittills har haft ett lågt deltagande i satsningen eller som inte deltagit alls.

Antagna till utbildning 2017

Utbildade skolambassadörer 2016

Kontakta oss

Har du frågor och vill ha mer information om utbildningen till skolambassadör för EU är du välkommen att kontakta:

Karin Kaikkonen
E-post: karin.kaikkonen(at)uhr.se