Gå till huvudinnehåll

Är du intresserad av EU-frågor och skolutveckling? Vill du ansvara för att samordna din skolas arbete med EU i undervisningen? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kollegor från skolor runt om i landet? Då ska du söka till utbildningen Skolambassadör 2018! Obs! Sista ansökningsdag är 15 januari.

Skol- och verksamhetsutveckling

En skolambassadör för EU inspirerar och stöttar kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Det kan innebära att genomföra aktiviteter själv eller i samverkan med lokala aktörer.
Idén med utbildningen är att den ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla lärarens egen undervisning. Förhoppningen är att skolhuvudmännen ska uppmärksamma EU-frågor mer än tidigare och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor och genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag.

De aktiviteter som en skolambassadör genomför kan även göras i samverkan med till exempel Universitets- och högskolerådets regionala nätverk, Europa Direktkontor och elevambassadörer där de finns.

Vem kan blir skolambassadör 2018?

Målgruppen är lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser. Utbildningen riktar sig till lärare med ett särskilt intresse för utvecklingsarbete som vill undervisa om och/eller initiera insatser med tema EU, Europa och den europeiska dimensionen. Utbildningen riktar sig främst till skolor som inte redan har en skolambassadör för EU.

Läs mer om utbildningens upplägg och ansökningskriterier. 

Antagna till utbildning 2017

Utbildade skolambassadörer 2016

Kontakta oss

Obs! Sista dag att ansöka är den 15 januari.

Har du frågor och vill ha mer information om utbildningen till skolambassadör för EU är du välkommen att kontakta:

Karin Kaikkonen
E-post: karin.kaikkonen(at)uhr.se

Mina elever är nyfikna på EU!

- Eleverna har hört talas om EU men vet egentligen väldigt lite om vad det är. När vi börjar prata mer om vad EU gör, hur det påverkar oss och vilka möjligheter eleverna har i framtiden när det gäller jobb i Europa, så blir EU konkret och verkligt. Och därför mycket mer intressant, säger Christoffer Stenson, lärare på Drottning Blankas gymnasieskola i Lund och en av 2017 års deltagare.