Lyssna

Kontaktuppgifter

Olika kontaktvägar för olika behov.

Telefon

Telefonnummer till myndigheten är 010-470 03 00 (växel).

E-postlådor för programmen

Har du frågor om ett specifikt program använder du våra funktionsbrevlådor:

Atlas: atlas@uhr.se

Erasmus+:

Det går också att använda: erasmusplus@uhr.se

Ett år i Frankrike/Spanien/Tyskland/Österrike: ettarsprogrammen@uhr.se

Linnaeus-Palme: linnaeuspalme@uhr.se

Minor Field Studies: mfs@uhr.se

Nordplus: nordplus@uhr.se

Praktikantprogrammet: praktikantprogrammet@uhr.se

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter: stipendieravgiftsskyldiga@uhr.se

Facebook

Följ oss på Facebook och få information om ansökningar, tips på hur du gör en bra ansökan, stöd och råd, händelser, evenemang och mycket mer. Du kan naturligtvis även ställa frågor rörande vår verksamhet. 

Till Utbyten på Facebook

Frågor om webbplatsen

Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta oss på registrator@uhr.se.

Registrator för allmänna frågor och handlingar

För allmänna frågor eller för att ta del av allmänna handlingar kontaktar du registrator på registrator@uhr.se.