Lyssna

Vad du inte hittar här

Söker du stipendier för exempelvis en klassresa, en språkkurs eller för ett studiebesök med kollegor är det inte hit du ska vända dig. Istället kan olika fonder och stiftelser vara ett alternativ att söka bidrag från.

Universitet- och högskolerådet har inga stipendier för skolresor eller klassresor, för studiebesök generellt eller för utlandsstudier och praktik som inte ryms inom de utbytesprogram vi administrerar.

Vi har inga bidrag att söka för att ett arbetslag ska kunna åka till kollegor i andra länder. Bidrag för nationellt samarbete går inte heller att söka. Tanken med de program du hittar på Utbyten.se är just att gå över gränsen, att ha ett utbyte och samarbete med kollegor i andra länder.

Det går inte heller att få bidrag för att finansiera språkkurser utomlands, studier i USA eller för att starta företag.

Organisationen söker

För de allra flesta program gäller att du inte som enskild individ kan söka bidrag för att exempelvis åka på en fortbildningskurs i ett annat land. Det är alltid den organisation där du arbetar, studerar eller på annat sätt är kopplad till som ansöker.