I det här programmet får ni möjlighet att träffa er framtida partner för att förbereda och förankra ett samarbete samt planera för ansökan av ett Athena utbytesprojekt.

Kontakt

athena@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Du kan också kontakta:

Fanny Labory, 010-470 03 73