Här får elever och personal möjlighet att dels utbyta erfarenheter och stärka sin yrkeskompetens, dels öka sin förståelse för utvecklingsfrågor. Dessutom får deltagarna möta en annan kultur och andra sätt att tänka.

Kontakt

athena@uhr.se

Du kan också kontakta:

Fanny Labory, 010-470 03 73