Lyssna

Atlas konferens

Verksamhetsområde:
Skola och förskola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning
Aktivitet:
För personal: Konferens med mera
Var i världen:
Norden och Baltikum, Inom EU/ESS, Utanför EU/ESS
Ansökan öppnar: 9 oktober 2023

Genom Atlas konferens kan lärare och skolledare delta i eller medverka vid internationella konferenser i hela världen. Du och dina kollegor får möjlighet att dels besöka en konferens för att lära, dels medverka genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. En internationell konferens är ett bra tillfälle att byta erfarenheter och lära av kollegor från hela världen – kunskaper som sedan kan spridas i den egna undervisningen. Förskolor, skolor, gymnasieskolor och andra skolenheter inom skolväsendet kan alla söka.

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer samt det övergripande syftet med Atlas.

Ekonomi och bidrag

Vi betalar ut beviljade medel i form av schablonbidrag per deltagare. Bidraget ska täcka resekostnader, konferensavgift, uppehälle och försäkring. Hur stor schablonen är beror på i vilket land konferensen äger rum.

Ansök till programmet

Här guidar vi dig igenom ansökningsförfarandet, visar vad du behöver tänka på och informerar om nyheter och när vi kan lämna besked om beslut.

Så bedöms er ansökan

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen utgår från ett antal kvalitetskriterier samt från prioriterade områden inom skolan och regional spridning.

Rapportering och utvärdering

Efter att ni deltagit vid en konferens ska ni skicka in en rapport till oss. Vänta gärna en tid så att du kan beskriva ert arbete med att utveckla verksamheten och sprida resultaten. Använd vår guide till slutrapporten.