Atlas konferens ger dig och dina kollegor möjlighet att dels åka på en konferens för att lära utan att aktivt bidra, dels medverka på en konferens genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning.

Coronaviruset

För information om vad som gäller för olika projekt inom Atlas med anledning av coronaviruset - kontakta programmets handläggare på atlas@uhr.se

Så här gjorde vi

Genom Atlas konferens kunde tre gymnasielärare åka till Sydafrika för att delta i konferensen "Learning to Write, Reading to learn". Läs om deras erfarenheter och om pedagogiken Reading to Learn i artikeln publicerad i Lisetten 2017. Artikeln är skriven av Monika Dolfin och Ida Hansen.

En rörelse av pedagoger, tema språk- och kunskapsutvecklande SO (pdf)

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Atlas konferens:

  • Lucas Kraft, 010-470 03 83
  • Jenny Lindström, 010-470 03 17

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.