Atlas konferens ger dig och dina kollegor möjlighet att dels åka på en konferens för att lära utan att aktivt bidra, dels medverka på en konferens genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning.

Coronapandemin

För information om vad som gäller för olika projekt inom Atlas med anledning av coronapandemin - kontakta programmets handläggare på atlas@uhr.se

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Atlas

Jenny Lindström, handläggare Atlas, berättar och svara på vanliga frågor.

Så här gjorde vi

Genom Atlas konferens kunde tre gymnasielärare åka till Sydafrika för att delta i konferensen "Learning to Write, Reading to learn". Läs om deras erfarenheter och om pedagogiken Reading to Learn i artikeln publicerad i Lisetten 2017. Artikeln är skriven av Monika Dolfin och Ida Hansen.

En rörelse av pedagoger, tema språk- och kunskapsutvecklande SO (pdf)

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas konferens:

  • Lucas Kraft, 010-470 03 83
  • Anneli Lindberg, 010-470 03 79

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.