Gå till huvudinnehåll

Vi betalar ut beviljade medel i form av schablonbidrag per deltagare. Bidraget ska täcka resekostnader, konferensavgift, uppehälle och försäkring. Hur stor schablonen är beror på i vilket land konferensen äger rum.

Ett större sällskap sitter utomhus kring ett bord och äter lunch.

Schablonbelopp per deltagare

  • 8 000 kronor i Europa utanför EU/EES
  • 16 000 kronor i övriga världen

Bidraget betalas ut för max två deltagare per skola och konferens.

Utbetalning av bidraget

Om er ansökan beviljas får den eller de som du angivit som kontaktpersoner ett beslut om bifall via e-post. I samband med beslutet betalar vi även ut hela det belopp som ni blivit beviljade. Betalningen går direkt till skolan.

Giltiga kostnader

Här förklarar vi vilka kostnader som får rymmas inom projektbudgeten. Beskrivningarna är inte uttömmande utan ska ses som en vägledning. Är du osäker på några utgifter? Kontakta en handläggare så får du hjälp.

Flyg

Bidraget ska täcka internationella flygresor i ekonomiklass. Inom ramen för flygresor ingår även eventuella avbeställningsskydd. Resor inom landet godkänns för att ta sig till och från flygplats.

Transporter

Transporter inom konferenslandet för att ta sig mellan boendet och konferensanläggning samt till och från flygplats är godkända.

Logi

Kostnader för logi för godkända deltagare godtas. Logikostnader utanför konferenstiden godtas inte.

Mat

Matkostnader under konferenstiden godtas.

Vaccinationer

Vaccinationskostnader för godkända deltagare godtas.

Visum

Visumkostnader för godkända deltagare godtas. Även resor till och från ambassad kan godkännas om det krävs för visumhanteringen.

Försäkring

Utgifter för försäkring av godkända deltagare godtas.

Återkrav

Universitets- och högskolerådet har i vissa fall rätt att återkräva beviljade medel. Här beskriver vi situationer där det kan bli aktuellt:

  • Den genomförda aktiviteten stämmer inte överens med den som anges i ansökan
  • Antal deltagare är färre än de beviljade.
  • En deltagare som ni inte beviljats medel för deltar. Meddela alltid handläggare för Atlasprogrammet om byte av deltagare är aktuellt.

Tänk på att beskrivningarna inte är uttömmande. Har du frågor om specifika fall eller detaljer? Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Kontroll

Vid rapportering behöver du inte redovisa kvitton och färdbevis. Se dock till att spara underlagen i fem år för eventuell revision.

Slumpvisa kontroller kommer att genomföras på rapporterade konferenser. Färdbevis i form av till exempel boardingkort skickas då in på begäran av Universitets- och högskolerådet.