Lyssna

Vi betalar ut beviljade medel i form av schablonbidrag per deltagare. Bidraget ska täcka resekostnader, konferensavgift, uppehälle och försäkring. Hur stor schablonen är beror på i vilket land konferensen äger rum.

Schablonbelopp per deltagare

  • 10 000 kronor i Europa
  • 18 000 kronor i övriga världen

Bidraget betalas ut för max två deltagare per skola och konferens.

Utbetalning av bidraget

Om er ansökan beviljas får rektor och den eller de som du angivit som kontaktpersoner ett beslut om bifall via e-post. I samband med beslutet betalar vi även ut hela det belopp som ni blivit beviljade. Betalningen går direkt till din skolas huvudman.

Moms

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som är ansvarig vid en eventuell revision ska rapportera alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med en eventuell revision skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Giltiga kostnader

Här förklarar vi vilka kostnader som får rymmas inom projektbudgeten. Beskrivningarna är inte uttömmande utan ska ses som en vägledning. Är du osäker på några utgifter? Kontakta en handläggare så får du hjälp.

Flyg

Bidraget ska täcka internationella flygresor i ekonomiklass inklusive kostnader för bagage. Inom ramen för flygresor ingår även eventuella avbeställningsskydd. Tänk på att om ni inte kan genomföra resan kommer vi att begära återkrav på hela det utbetalda beloppet.

Bidraget täcker även resor inom landet för att ta sig till och från flygplats.

Transporter

Transporter inom konferenslandet för att ta sig mellan boendet och konferensanläggning samt till och från flygplats är godkända. Däremot godkänner vi inte transport till och från turistattraktioner och andra aktiviteter som är irrelevanta för Atlas konferens syfte och mål.

Logi

Kostnader för logi för godkända deltagare godtas. Logikostnader utanför konferenstiden godtas inte.

Mat

Matkostnader under konferenstiden godtas.

Dryck

Kostnader för alkoholhaltiga drycker godtas inte.

Personal

Kostnader för personal och eventuella vikarier är inte giltiga kostnader.

Vaccinationer

Vaccinationskostnader för godkända deltagare godtas.

Visum

Visumkostnader för godkända deltagare godtas. Även resor till och från ambassad kan godkännas om det krävs för visumhanteringen.

Försäkring

Utgifter för försäkring av godkända deltagare under tiden för konferensresan godtas. Vi rekommenderar försäkring.

Konferensavgift

Eventuell avgift för deltagande i konferensen godtas.

Nöjen

Vi godkänner inga kostnader för nöjen. Som nöjen räknas till exempel utflykter till nöjesfält, bio och bowling.

Aktiviteter arrangerade av UHR

Kostnader för deltagande i exempelvis Atlasdagarna är giltiga kostnader.

Återkrav

Universitets- och högskolerådet har i vissa fall rätt att återkräva beviljade medel. Här beskriver vi situationer där det kan bli aktuellt:

  • Den genomförda aktiviteten stämmer inte överens med den som anges i ansökan
  • Antal deltagare är färre än de beviljade.
  • En deltagare som ni inte beviljats medel för deltar. Meddela alltid handläggare för Atlasprogrammet om byte av deltagare är aktuellt.

Tänk på att beskrivningarna inte är uttömmande. Har du frågor om specifika fall eller detaljer? Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Kontroll

Vid rapportering behöver du inte redovisa kvitton och färdbevis. Se dock till att spara underlagen i fem år för eventuell revision.

Slumpvisa kontroller kommer att genomföras på rapporterade konferenser. Samtliga underlag som styrker utgifter under tiden för konferensen och resan dit och hem skickas då in på begäran av Universitets- och högskolerådet.