Lyssna

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen utgår från ett antal kvalitetskriterier samt från prioriterade områden inom skolan och regional spridning.

Giltighetskriterier

 • Ansökan har kommit in i tid. 
 • Ansökan har kommit in på rätt sätt via vårt ansökningssystem.
 • Organisationen är behörig att söka Atlas konferens.
 • Ansökan är komplett.

Som behörig organisation räknas:

 •  förskola
 •  förskoleklass
 •  grundskola
 •  anpassad skola
 •  specialskola
 •  sameskola
 •  gymnasieskola
 •  anpassad gymnasieskola
 •  kommunal vuxenutbildning
 •  särskild utbildning för vuxna
 •  fritidshem 
 •  internationella skolor som har fått ett godkännande enligt lag
 • anordnare av utbildning som får statligt stöd

Läs mer om vilka organisationer som är behöriga att söka i villkoren för programmet som finns på startsidan.

För att ansökan ska räknas som komplett ska den:

 • innehålla svar på samtliga obligatoriska frågor 
 • innehålla rektors utlåtande
 • innehålla all efterfrågad information 
 • avse en giltig aktivitet
 • innehålla webbadress till den aktuella konferensen
 • avse rätt tidsperiod 
 • avse ett giltigt land 

Observera att ni bara kan skicka i en ansökan per skolenhet. Om flera ansökningar inkommer behandlar vi bara den som kom in först.

Kvalitetskriterier

När vi bedömer ansökningar tittar vi på:

 • att det finns en relevant motivering av deltagandet i konferensen kopplat till skolans utvecklingsbehov. Om relevant motivering saknas avslår vi ansökan. Vi avslår även ansökningar där rektorsutlåtandet är bristfälligt.
 • att en plan finns för att sprida de internationella erfarenheterna/kunskaperna från konferensen inom verksamheten.
 • att det finns en plan för hur era nya kunskaper och metoder kommer användas i den egna undervisningen.

Prioriteringar

Vi prioriterar följande kriterier i bedömningen av giltiga ansökningar:

 • Ansökningar från förskola och anpassad skola.
 • Ansökningar som visar på en önskan om aktiv medverkan vid en konferens. Det vill säga att sökande önskar delta med ett eget bidrag i konferensen genom till exempel att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning.
 • Sökande utan tidigare erfarenhet av Atlas konferens.
 • Sökande utanför Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Vid behov tillämpar vi ytterligare prioriteringskriterier i de fall där flera giltiga ansökningar har samma poäng och konkurrens om medel föreligger.

Prioriteringsordning

 1. Regional spridning. Baseras på antal giltiga ansökningar per län. Om samma antal giltiga ansökningar finns i flera län ser vi på antal giltiga ansökningar per kommun.
 2. Skolledare prioriteras framför lärare.
 3. Spridning inom olika konferenser.
 4. Konferenser i länder utanför OECD (för att nå geografisk spridning).

I de fall bidragsmedel finns kvar att fördela efter att samtliga prioriteringskriterier prövats görs ett slumpmässigt urval av godkända ansökningar.