Atlas partnerskap är ett program som ger skolenheter möjlighet att använda internationalisering som ett verktyg för att öka elevernas måluppfyllelse.

Coronapandemin

För information om vad som gäller för olika projekt inom Atlas med anledning av coronapandemin - kontakta programmets handläggare på atlas@uhr.se

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Atlas

Jenny Lindström, handläggare Atlas, berättar och svarar på vanliga frågor.

Så här gjorde vi

En planeringsresa till Peking med bidrag från Atlas blev så småningom ett Atlas partnerskap. Läs berättelsen om Ulriksdalsskolan i Solna och deras ömsesidiga lärar- och elevutbyten med Kina. Artikeln är skriven av Susanna Sjögren och publicerad i Fokus Kinas tidskrift 2018.

Skolprojekt Kina. Från Solna till Peking

Nyttiga verktyg

Euroguidance är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får du hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av fem olika dokument som hjälper dig som studerar eller arbetar att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa. Du kan använda Europass när du ska söka jobb eller delta i en utbildning i ett annat EU-land.

Europass på uhr.se

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas partnerskap:

  • Lucas Kraft, 010-470 03 83
  • Irena von Hertzen, 010-470 05 10

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.