Lyssna

Atlas partnerskap

Verksamhetsområde:
Skola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning
Aktivitet:
För personal: Jobbskugga, Undervisa För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Utanför EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Med fler och bättre internationella kontakter inom skolväsendet, kan Atlas partnerskap bidra till att öka elevernas måluppfyllelse genom just internationalisering. Er skola kan dels genomföra rena lärarutbyten, dels lärar- och elevutbyten där projekten utgår från ett specifikt och identifierat utvecklingsbehov som finns i er verksamhet. Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildningen kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner i hela världen.

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer samt det övergripande syftet med Atlas.

Så fungerar det

Ett partnerskap inom Atlas är ett utbyte mellan skolor i Sverige och skolor i hela världen. Fokus ligger på samarbete kring målen i läroplanerna och skolutvecklingsarbete.

Mål och förväntade resultat

Atlas partnerskap syftar till att främja internationella kontakter som i sin tur ska leda till skolutveckling utifrån de behov ni har identifierat på er skola. Att förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner står i fokus.

Inför ansökan

För att starta ett Atlasprojekt behöver du och dina kollegor en utländsk partnerskola i ett annat land. Skolan ska erbjuda formell utbildning motsvarande högst gymnasial nivå. Tillsammans bygger ni sedan upp ett partnerskap för internationella utbyten.

Ekonomi och bidrag

Från och med 2023 ansöker ni om schabloner per deltagare i projektet. Som sökande organisation ska ni själva bidra med minst 50 procent av de totala kostnaderna för projektet. Ni kan räkna med arbetstid och andra administrativa kostnader i egenfinansieringen.

Ansök till programmet

Det är möjligt att söka Atlas partnerskap en gång per år. Här guidar vi dig igenom ansökan, visar vad du behöver tänka på och informerar om när vi kan lämna besked om beslut.

Så bedöms er ansökan

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Ni får besked efter cirka tio veckor. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Rapportering och utvärdering

Efter att ni avslutat partnerskapet ska ni skicka in en deltagarrapport och en slutrapport samt en ekonomisk redovisning till oss. Vi rätar ut eventuella frågetecken i steg för steg-guiden.