I ansökan ska du upprätta en realistisk budget för projektet. Som sökande organisation ska ni själva bidra med minst 50 procent av de totala kostnaderna för projektet, vilket du visar i budgetdelen i ansökan.

Tre killar sitter framför dator och ler i samförstånd.

Utgå från de aktiviteter ni planerar

De kostnader du beräknar ska utgå från de aktiviteter ni planerar i projektet. Samtliga kostnader ska ni sedan följa upp och redovisa i rapporteringen efter avslutat projekt.

Vi kan komma att stryka budgetposter som vi tycker är irrelevanta eller orimligt höga för projektet.

Om bidraget

Bidraget beviljas i form av en klumpsumma baserad på den budget ni presenterar i ansökan. Vi finansierar högst 50 procent av budgeten. 

Möjligheten att använda bidraget för att bjuda in personal/elever från samarbetspartnern är begränsad till länder utanför OECD.

Eftersom Atlas partnerskap är en del av skolors undervisning som enligt svensk skollag ska vara avgiftsfri (kap 10 § 10-11 för grundskolan och kap 15 § 17-18  för gymnasieskolan) bör utbytestiden utomlands för eleverna också vara det, se vidare

Avgifter på Skolinspektionens webbplats och 

Avgifter i skolan på Skolverkets webbplats

Vad du anger i budgetdelen i ansökan

De resor ni ska genomföra ska vara relevanta i relation till programmets syfte och mål. Tur- och returresor kan inkludera både besök och återbesök.

  • Antalet mobiliteter ni kan söka är minst fyra.
  • I ansökan anger du antal mobiliteter, i vilken riktning resan ska gå och vilka olika kategorier deltagarna tillhör - elever eller personal.

Om ni planerar ett studiebesök ska ni särskilt ange det i ansökan och motivera det utifrån projektets syfte och mål.

Utbetalning av bidraget

Om er ansökan beviljas betalar vi ut det beviljade bidraget i samband med att vi meddelar beslut om bifall av ansökan. Betalningen går direkt till huvudman, till det i ansökan angivna plus- eller bankgironumret, och vi betalar ut hela beloppet vid ett tillfälle. 

Moms

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som ansvarar för att rapportera hur ni har använt bidraget också ska redovisa alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Giltiga kostnader

Vilka kostnader som får rymmas inom projektbudgeten förklarar vi nedan. Det är inte uttömmande beskrivningar - bara en vägledning. Är du osäker på några utgifter, kontakta en handläggare så får du hjälp.

Resor

Det ekonomiska bidraget ska täcka de internationella flygresorna, ekonomiklass. Inom ramen för flygresor ingår även eventuella avbeställningsskydd. Resor inom landet för att ta sig till och från flygplatsen är också giltiga kostnader.

Transporter inom besökslandet för att ta sig mellan boendet och skolan/organisationen samt till och från flygplats är giltiga kostnader.

Nöjesresor godkänner vi inte. Exempel på nöjesresa är safariresa eller skidresa. Vill eleven göra en sådan resa på sin lediga tid ska den bekostas på annat sätt och förläggas utanför projekttiden.

Logi

Kostnader för logi för godkända deltagare inom Atlas partnerskap godtas. Logikostnader utanför projektperioden är inte giltiga.

Mat och dryck

Matkostnader för samtliga måltider under hela praktikperioden godtas. Kostnader för alkoholhaltiga drycker är inte giltiga.

Vaccinationer

Vaccinationskostnader för godkända deltagare inom Atlas partnerskap godtas.

Visum

Visumkostnader för godkända deltagare inom Atlas partnerskap godtas. Även resor till och från ambassad kan vi godkänna om det krävs för visumhanteringen.

Försäkring

Utgifter för försäkring av godkända deltagare godtas.

Nöjen

Kostnader för nöjen godkänns inte. Till nöjen räknas bland annat utflykter till nöjesfält, bio och bowling.

Studiebesök

Studiebesök med koppling till utbytets syfte och mål kan godkännas om det är väl motiverat.

Avskrivningsvaror

Kostnader för elektronisk utrustning, till exempel datorer, kameror etcetera godtas inte.

Representation

Representation ska vara, och uppfattas som, motiverad och måttfullt anpassad till representationstillfället. Som givare bör ni vara medvetna om att inte utsätta er för misstanke om givande av muta.

Vi godkänner inte kostnader för eventuella gåvor.

Personal

Varken rese- eller lönekostnader för personal och/eller eventuella vikarier är giltiga.

Projektstöd

Kostnader för tolk eller översättare som behövs inom projektet, och inte finns att tillgå på den svenska skolan, godkänns. Kostnader för projektledning eller samordning (arvode, lön, ersättning, traktamente) godkänns inte.

Förberedelser

Kostnader för språkliga och kulturella förberedelser, föreläsare och andra typer av förberedande insatser inför en praktikperiod är giltiga.

Aktiviteter arrangerade av Universitets- och högskolerådet

Kostnader för att delta vid upptaktsseminarier och erfarenhetsutbyten arrangerade av Universitets- och högskolerådet godtas.

Övrigt

Vi rekommenderar er att alltid ta kontakt med en handläggare om ni är osäkra på utgifter. Bidrag från Atlasprogrammet utgör statliga medel.

Eventuell återbetalning

Universitets- och högskolerådet kan kräva återbetalning om

  • projektet inte använt utbetalt bidrag i enlighet med ansökan och beslut
  • den angivna aktiviteten inte stämmer överens med den som angetts i ansökan
  • projektet inte genomförs
  • antalet deltagare är färre än vad som angetts i ansökan
  • kostnader i projektet inte är godkända för programmet eller om skolan inte bidragit med minst 50 procent av de slutgiltiga totala kostnaderna för projektet. 

Spara underlag

Vi genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara därför kvitton, färdbevis och alla andra ekonomiska underlag som styrker kostnader inom projektet i fem år för eventuell revision. Du behöver inte redovisa några underlag i rapporteringen.