Efter att ni avslutat partnerskapet ska ni skicka in en deltagarrapport och en slutrapport samt en ekonomisk redovisning till oss. Vi rätar ut eventuella frågetecken i steg för steg-guiden.

Rapporteringsdatum

För projekt beviljade 2019

Det är möjligt att rapportera från och med 1 februari 2020.

För projekt beviljade 2020

Det är möjligt att rapportera från och med 1 februari 2021.

För projekt beviljade 2021

Det är möjligt att rapportera från och med 1 februari 2022.

Sista dag att skicka in rapporten är 

För projekt beviljade 2019

  • 1 oktober 2021.

För projekt beviljade 2020

  • 1 oktober 2022.

För projekt beviljade 2021

  • 1 oktober 2023.