Genom det här programmet får ni möjlighet att träffa er partner för att skapa förutsättningar för samarbeten med skolor och praktikplatser över hela världen.

Coronaviruset

För information om vad som gäller för olika projekt inom Atlas med anledning av coronaviruset - kontakta programmets handläggare på atlas@uhr.se

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter, uhr.se

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Atlas planering:

  • Lucas Kraft, 010-470 03 83
  • Jenny Lindström, 010-470 03 17

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.