Genom det här programmet får ni möjlighet att träffa er partner för att skapa förutsättningar för samarbeten med skolor och praktikplatser över hela världen.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar UHR personuppgifter

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Atlas planering:

  • Jenny Lindström, 010-470 03 17
  • Lucas Kraft, 010-470 03 83

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.