Lyssna

Atlas planering

Verksamhetsområde:
Skola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Planera samarbete
Var i världen:
Utanför EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Genom det här programmet får ni möjlighet att träffa er potentiella Atlaspartner för att skapa förutsättningar för samarbeten och praktikplatser. Ni kan exempelvis planera för ett framtida samarbetsprojekt eller en kommande APL-vistelse. Planeringen kan äga rum i Sverige eller utomlands och ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Programmet ska främja utvecklingen av internationella kontakter inom det svenska skolväsendet. Det ska också lägga grunden för ett fortsatt samarbete. Organisationer som kan söka är förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildningen.

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer samt det övergripande syftet med Atlas.

Så fungerar det

Atlas planering ska ge förutsättningar för ett kommande samarbete inom Atlasprogrammen. Ni söker antingen för att planera ett samarbetsprojekt tillsammans med en partnerskola eller för att planera för en framtida APL-vistelse utomlands.

Förväntade resultat

En planeringsresa ska relatera till de förväntade resultat som gäller för Atlas partnerskap och Atlas praktik. Du hittar de förväntade resultaten under respektive programsida.

Inför ansökan

Planeringsresan måste utgå från ett identifierat ömsesidigt utvecklingsbehov och det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga internationella kontakter. Här går vi igenom olika saker som kan vara bra att tänka på.

Ekonomi och bidrag

Vi betalar ut beviljade medel i form av schablonbidrag per deltagare. Bidraget ska täcka resekostnader, uppehälle och försäkring. Hur stor schablonen är beror på i vilket land planeringen äger rum.

Ansök till programmet

Det är möjligt att söka Atlas planering en gång per år. Här guidar vi dig igenom ansökan, visar vad du behöver tänka på och informerar om nyheter och när vi kan lämna besked om beslut.

Så bedöms er ansökan

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Ni får besked efter cirka åtta till tio veckor. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Rapportering och utvärdering

Efter att ni genomfört och avslutat planeringsresan ska ni skicka in en rapport till oss. Mer om hur det går till kan du läsa i steg för steg-guiden.