Genom det här programmet får ni möjlighet att träffa er partner för att skapa förutsättningar för samarbeten med skolor och praktikplatser över hela världen.

Coronapandemin

För information om vad som gäller för olika projekt inom Atlas med anledning av coronapandemin - kontakta programmets handläggare på atlas@uhr.se

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Atlas

Jenny Lindström, handläggare Atlas, berättar och svara på vanliga frågor.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas planering:

  • Lucas Kraft, 010-470 03 83
  • Irena von Hertzen, 010-470 05 10

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.