Lyssna

Inför ansökan

Planeringsresan måste utgå från ett identifierat ömsesidigt utvecklingsbehov och det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga internationella kontakter. Här går vi igenom olika saker som kan vara bra att tänka på.

Förankra och förbereda

Syftet med en planeringsresa är att du och dina kollegor tillsammans med er partner ska kunna komma överens om formerna för ett samarbete, förankra projektet, planera för ansökan och förbereda er för kommande partnerskap eller praktik.

Långsiktiga internationella kontakter

Planeringsresan måste utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga internationella kontakter som kan ta sig uttryck i form av brevväxling, samarbete över nätet, klass- eller lärarutbyten, utvecklingsprojekt med mera.

Hitta samarbetspartner

Kontakt med en blivande partner kan ni få på flera sätt. Kanske finns det någon i närheten som har kontakter med skolor, organisationer eller företag utomlands? Hör med skolpersonal eller med elever och föräldrar. Att tala med organisationer inom civilsamhället, som fackföreningar eller hjälporganisationer, är ett annat tips.

Börja med Atlas konferens

Att åka på konferens är också ett tips. På stora internationella pedagogiska konferenser är det lätt att skapa relationer och kontakter med skolor runtom i världen som ni sedan kan bygga upp ett samarbete med. Ett alternativ för er som letar samarbetspartner är därför att utifrån ert utvecklingsbehov börja med att söka för kompetensutveckling inom Atlas konferens

Kontaktresor

Ibland anordnar vi kontaktresor i syfte att etablera kontakter med nya samarbetspartners. Håll utkik efter information här på webbplatsen eller fråga en Atlas-handläggare. Ni kan också själva söka efter en skola och ta en egen kontakt

Avsiktsförklaring

Alla ansökningar måste innehålla en avsiktsförklaring från den utländska partnerskolan/-organisationen. Du laddar upp avsiktsförklaringen i ansökningssystemet. Tänk på att dokumentet måste vara aktuellt. Det är inte möjligt att komplettera ansökan med några handlingar efter att sista ansökningsdag passerat.
 
Obs! Om avsiktsförklaringen är skriven på annat språk än svenska eller engelska behöver den översättas och skannas tillsammans med originalhandlingen.

Avsiktsförklaringen ska

 • vara daterad (visa att det är aktuell)
 • intyga att man äger/driver skolor där samarbetet sker (om organisation)
 • påvisa att samarbetet rör det aktuella projektet
 • beskriva när i tid besöken är planerade, om de kommer att ske i båda riktningar och vilka aktiviteter som är planerade 
 • vara signerad av partnern.

Rektorsutlåtande

Rektor för skolenheten ska motivera på vilket sätt ledningen stödjer projektet och ange vad det förväntade resultatet kan ge för effekter på verksamheten. Rektors namn och titel ska framgå genom exempelvis brevhuvud eller e-postsignatur. Dokumentet ska vara daterat. Du laddar upp utlåtandet i ansökningssystemet. Biträdande rektor kan inte skriva utlåtandet.

Rektor ska också godkänna de allmänna villkor som gäller för Atlas planering i ansökningssystemet innan du skickar in ansökan.

Visum

För att kunna delta i ett utbyte behövs visum. För visumansökan kontaktar du ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat). Information om visumansökan för era partners finns hos Migrationsverket och Sweden abroad. Tänk på att vara ute i god tid.

Migrationsverkets webbplats

Webbplatsen Swedenabroad

Framgångsfaktorer

Skolor som deltagit i Atlas planering lyfter fram olika faktorer som har eller kunde ha bidragit till att göra deras projekt framgångsrika:

 • att börja i god tid. Planeringsprocessen tar lång tid och behöver göra det för att få det bästa resultatet
 • att utgå från den egna skolans förutsättningar och verksamhet. Ett är att använda de tankegångar som redan finns i befintliga projekt och i övrig verksamhet
 • att redan från början ha ett klart syfte och en tydlig plan för projektet
 • att ta kontakt med andra skolor som har erfarenhet av liknande projekt för att dra viktiga lärdomar.

Innan ni sätter igång

 • Förberedelsearbetet på hemmaplan är viktigt. Det bästa är om gruppen kan träffas kontinuerligt utan längre avbrott som exempelvis under ett sommarlov eller liknande.
 • Det är också viktigt att involvera så stor del som möjligt av skolans övriga lärare, personal och elever.
 • Gör upp en plan för hur eleverna ska involveras i arbetet. Hur ska utbytet utvecklas och integreras i den vanliga undervisningen?
 • Tänk på att inför ett elevutbyte har den personliga kontakten stor betydelse.
 • Kom ihåg att se till helheten för en APL-vistelse. Tänk även på lämpliga fritidsaktiviteter och på hur självgående eleverna är, med mera.
 • Etablera ett bra nätverk innan ni genomför planeringsresan och tänk igenom hur ni vill förmedla det projektet generar i kunskapsväg. Se till att ha en bra kontaktperson, gärna flera, i partnerlandet. Att förbereda besöket i god tid genom kontakt via mejl eller telefon etcetera, kan ge en känsla av att ni kommit en bit på väg redan innan ni träffas.
 • Skaffa grundlig information och kunskap om partner, skolsystem och resmål.

Inför resan

 • Tänk igenom vad det är du vill ha ut av besöken. Fokusera på ett fåtal områden. Det är bättre att som nybörjare börja i det lilla och enkla och utveckla stegvis.
 • Förbered innehåll och program för resan väl i samarbete med partnerorganisationen.
 • Förbered checklistor på vad ni vill ta reda på under planeringsresan så att ni inte missar något väsentligt.
 • Våga ställa krav på att få se och vara med på det ni själva känner att ni vill och behöver.
 • Det är lätt att få en massa "turistguidningar" av omtänksamma människor som bara vill ert bästa. Kom ihåg ert fokus och se till att få tid att skriva eventuella papper inför framtiden.
 • Att resa till andra länder ställer krav på förståelse för landets och människornas koder. Visa ödmjukhet och respekt inför andra och tänk på att språket ibland kan vara i vägen. Ha tålamod. I vissa kulturer tar det längre tid att lära känna varandra.
 • Res flera kollegor från samma arbetslag. Det gör att projektet inte blir så känsligt om någon inte kan vara med i det fortsatta samarbetet. Ta gärna med rektor på resan, då går det snabbare att fatta beslut om framtida samarbete.

När ni träffas

 • Planera och samarbeta med partnern så att projektet formas efter era gemensamma behov och intressen. Stäm av vilja, förmåga och ambitionsnivå.
 • Var tydlig i kommunikationen och diskutera noga igenom alla detaljer med partnerskolan i förväg. Det är viktigt för att ni ska vara säkra på att ni menar samma sak.
 • Var också tydliga med rollfördelningen mellan skolorna/partnerorganisationerna.

Och sist men inte minst

 • Försäkra er om att skolledningen på samtliga involverade skolor ger sitt absoluta stöd från första början och att projektet blir väl förankrat på den egna skolan.
 • Tänk igenom och ha klart med arbetsgivaren om hur den fortsatta kontakten ska se ut. Vad är nästa steg? Vilka resurser behövs?
 • Planera hur ert projekt ska finansieras i framtiden. Det är svårt att ha ett kontinuerligt internationellt samarbete utan en planerad ekonomi.