Lyssna

Så bedöms er ansökan

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Ni får besked efter cirka åtta till tio veckor. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Bedömningen görs i två steg

 • Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet.
 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi även externa oberoende experter.

Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Giltighetskriterier

 • Ansökan har kommit in i tid. 
 • Ansökan har kommit in på rätt sätt via vårt ansökningssystem.
 • Behörig sökande och partnerorganisation.
 • Ansökan är komplett.

För att räknas som komplett ska ansökan:

 • innehålla svar på samtliga obligatoriska frågor 
 • innehålla rektors utlåtande och avsiktsförklaring
 • innehålla all efterfrågad information 
 • avse en giltig aktivitet
 • avse rätt tidsperiod
 • avse rätt längd på planeringsresan
 • avse ett giltigt land
 • avse en giltig deltagare.

Kom ihåg att eventuella tidigare planeringsresor med samma samarbetspartner måste vara avslutade, rapporterade och godkända innan ni kan ansöka om ny planeringsresa.

Kvalitetskriterier

Ansökningar som är giltiga går vidare för kvalitetsbedömning. Vid bedömningen utgår vi från följande kriterier:

 • Syftet med det framtida projektet och koppling till såväl skolans utvecklingsbehov som till Atlasprogrammets mål.
 • Aktiviteternas relevans för att skapa förutsättningar för det framtida samarbetet och projektet.
 • Vi prioriterar särskilt organisationer inom vuxenutbildningen, särskolor och förskolor.

Fördelningsprinciper

Efter kvalitetsbedömningen kan vi vid behov prioritera enligt följande:

 • Spridning inom Sverige.
 • Spridning över utbildningsnivå.

Besked om beslut

Besked om beslut skickar vi per e-post till de kontaktpersoner som du angivit i ansökan och till rektor eller rektors motsvarighet. Handläggningstiden är cirka åtta till tio veckor från sista ansökningsdag. Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked. Om beskedet dröjer - kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss!

Om ni beviljas bidrag

I ansökningssystemet och på vår webbplats hittar du de villkor som gäller för beviljade bidrag. Villkoren godkänns av rektor i ansökan. I ert beslutsbrev framgår hur mycket pengar ni beviljats i bidrag och de särskilda villkor som gäller för just ert projekt. Utbetalningen gör vi till det plus- eller bankgironummer du angav i ansökan.

Er skola kan också komma att bjudas in till ett upptaktsseminarium i syfte att förbereda och inspirera deltagarna inför kommande samarbeten.

Om ni inte beviljas bidrag

Vi meddelar skolor och organisationer som inte beviljas projektmedel cirka åtta till tio veckor efter sista ansökningsdag. I beslutsbrevet framgår orsaken till avslaget.

Beslut kan inte överklagas

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas planering:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49