Lyssna

Ansök till programmet

Här går vi igenom hur ansökan går till och vad som är viktigt att tänka på. Det är möjligt att söka Atlas praktik en gång per år.

Att tänka på inför ansökan

Ansökan skickar du in senast sista ansökningsdag klockan 12:00. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Det är ni som svensk skolenhet som fyller i och skickar in den digitala ansökan. Tänk på att:

 • Fyll i den obligatoriska mallen för avsiktsförklaring/Letter of Intent som ska bifogas korrekt ifylld.
 • APL utomlands fungerar på samma sätt som APL i Sverige.
 • APL genomförs på en arbetsplats som har en koppling till elevernas yrkesutbildning.
 • APL-perioderna kan förläggas till arbetsplatser i hela världen och ni kan ha flera samarbetspartners inom ett projekt, från samma land eller från olika länder.
 • Projektet ska förankras på skolan och erfarenheterna ska integreras i undervisningen.

Ni som projektägare bestämmer själva vilka ni vill samarbeta med. Tänk på att avsätta resurser för arbetet samt att eleverna är väl förberedda (till exempel när det gäller språk, kultur, klädkod, boende, hierarkier).

Detta ska ansökan innehålla

 • Beskriv projektets upplägg och aktiviteter per APL-plats.
 • Beskriv ansvarsfördelningen för samtliga parter.
 • Definiera målen med APL-perioden och koppla till skolans systematiska kvalitetsarbete, läroplanens mål och relevanta kursers centrala innehåll.
 • Inkludera en riskhanteringsplan.
 • Beskriv elevernas planerade handledning per APL-plats under APL-perioden, inklusive återkoppling till läraren samt hur kunskaper ska valideras och dokumenteras.
 • Beskriv även hur ni kommer att utvärdera, sprida och använda kunskaper och erfarenheter från projektet inom och utanför organisationen.
 • Bifogad obligatorisk korrekt ifylld mall för avsiktsförklaring/Letter of Intent

Obligatorisk mall för avsiktsförklaring/ Letter of Intent.

Guide till ansökan

I guiden beskriver vi steg för steg hur du ska fylla i ansökan.

Guide till ansökan

När du skickat in

När du fyllt i och skickat in er ansökan skapas ett diarienummer. Det använder ni i all kontakt med Universitets- och högskolerådet.

En bekräftelse på att er ansökan tagits emot skickas till den e-postadress du angivit när du skapade användarkontot.

Alla typer av beslut och besked angående ert ärende skickas till den e-postadressen samt till rektor/rektors motsvarighet e-postadress.

Det finns möjlighet att lägga till ytterligare kontaktpersoner i systemet, som då också får samtliga besked och beslut angående ert ärende.

Så bedöms er ansökan  

Bedömningen görs i två steg.

1. Giltighetsgranskning

 • Ansökan har kommit in sista ansökningsdagansökningsdag klockan 12:00.
 • Ansökan har kommit in via vårt ansökningssystem.
 • Sökande är behörig organisation.
 • Partnern är en giltig partner.
 • Projektet sker inom giltig projektperiod.
 • Projektet sker i giltigt land.
 • Ansökan är komplett där korrekt ifylld mall för Avsiktsförklaring/Letter of Intent är bifogad.

Om flera partners finns ska ansökan innehålla en avsiktsförklaring/Letter of Intent från varje partnerorganisation.

2. Kvalitetsbedömning

 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare till kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Besked om beslut

Beslut meddelar vi tidigast 10 veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet kommer per e-post till angivna kontaktpersoner samt till rektor eller rektors motsvarighet. Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked. Om beskedet dröjer, kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss.

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Atlas praktik Allmänna villkor 2024

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas praktik:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49
 • Jacob Dygéus, 010-470 03 76