Lyssna

Inför ansökan

Här går vi igenom förutsättningarna för att lyckas med både praktikprojektet och praktikperioden.

Varje skola söker för sig

Om ni är flera skolor som söker tillsammans ska varje skola skicka in en egen ansökan.

Rektors utlåtande

Du som söker Atlas praktik ska bifoga rektors utlåtande till ansökan. Du laddar upp utlåtandet i ansökningssystemet. I dokumentet ska rektor motivera på vilket sätt ledningen stödjer projektet och ange vad det förväntade resultatet kan ge för effekter på verksamheten.

Rektors namn och titel samt datum ska framgå genom brevhuvud eller e-postsignatur samt underskrift. Biträdande rektor kan inte skriva utlåtandet.

Avsiktsförklaring (letter of intent)

Alla projektansökningar ska omfatta en avsiktsförklaring från den utländska partnerorganisationen i form av ett inskannat dokument. Om ni har fler samarbetspartners ska avsiktsförklaring från samtliga finnas med.

Översätt avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen måste översättas om den är skriven på annat språk än svenska eller engelska. Översättningen skannar du ihop med originalhandlingen till ett dokument och laddar upp i ansökningsformuläret.

Det är inte möjligt att komplettera med några handlingar efter att sista ansökningsdag passerat.

Avsiktsförklaringen ska:

 • vara daterad
 • påvisa att samarbetet rör det aktuella projektet
 • vara signerad av ansvarig person vid partnerorganisationen med namnteckning/brevhuvud samt namn och titel
 • ange tidpunkt och längd för APL-perioden
 • ange antalet deltagande elever
 • beskriva vilka arbetsuppgifter som eleverna kommer att få utföra
 • beskriva den mottagande organisationens roll i projektet.

Om dokumentet kommer från en så kallad vidareförmedlande organisation behöver inte den organisation som tar emot elever på APL också skriva en avsiktsförklaring.

Visum

För praktik utanför EU/EES krävs ibland visum. Det är ditt ansvar som projektägare att ta reda på vilka regler som gäller för landet ni ska resa till och om deltagarna behöver visum. Du kontaktar ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) för visumansökan. Tänk på att vara ute i god tid.

Förutsättningar för ett lyckat projekt

 • Projektet fyller ett behov.
 • Det är väl förankrat.
 • Tillräckligt med resurser finns avsatta.
 • Det är välplanerat.
 • Det finns en plan för utvärdering.
 • Strategi för att sprida resultaten finns.
 • Projektet integreras i verksamheten och resultaten tas tillvara.
 • Vad händer sen? Projektet omfattar ett långsiktigt tänkande.

Förutsättningar för en lyckad APL kräver

 • Förberedelser (av elever, lärare, föräldrar, handledare med flera).
 • Innehåll - hur säkerställer ni att APL:en blir meningsfull?
 • Stöd och handledning - hur kommunicerar handledare på APL-platsen och hemma?
 • Krishanteringsplan.
 • Utvärderingar från elev, handledare med flera.
 • Tankar om utveckling av APL:en för nästa omgång.
 • Dokumentation och validering av elevernas erfarenheter.

Stöd inför och under APL

Euroguidance.se är en verktygslåda för mobilitet där du hittar tips, information och goda exempel som kan ni kan använda i samband med en utlandsvistelse.

Webbplatsen euroguidance.se

På Internship to Industry kan du ta del av råd, tips och stöd för en lyckad APL.

Webbplatsen internship2industry.eu