Lyssna

Rapportering och utvärdering

När praktikperioderna är genomförda och avslutade ska du skicka in en rapport. Hur du rapporterar skiljer sig åt beroende på när ni beviljats praktik. Vi rätar ut eventuella frågetecken i steg för steg-guiden.

Mätresultat och deltagarrapport

Vid rapporteringen mäts resultaten av praktikperioderna. Varje elev ska också fylla i en deltagarrapport direkt efter praktiken, som du ska ta hänsyn till vid er rapportering.

Rapporteringsdatum

  • Senast 1 september för projekt avslutade senast 30 juni.
    (gäller om ert projekt beviljades från ansökningsomgången 1 april - praktik genomförs under tiden 1 juni-30 juni)

  • Senast 1 mars för projekt avslutade senast 31 december.
    (gäller om ert projekt beviljades från ansökningsomgången 1 oktober - praktik genomförs under tiden 1 januari-31 december)

Kontakta oss