Lyssna

När praktikperioderna är genomförda och avslutade ska du skicka in en rapport. Hur du rapporterar skiljer sig åt beroende på när ni beviljats praktik. Vi rätar ut eventuella frågetecken i steg för steg-guiden.

Mätresultat och deltagarrapport

Vid rapporteringen mäts resultaten av praktikperioderna. Varje elev ska också fylla i en deltagarrapport direkt efter praktiken, som du ska ta hänsyn till vid er rapportering.

Rapporteringsdatum

  • Senast 1 september för projekt avslutade senast 30 juni.
    (gäller om ert projekt beviljades från ansökningsomgången 1 april - praktik genomförs under tiden 1 juni-30 juni)

  • Senast 1 mars för projekt avslutade senast 31 december.
    (gäller om ert projekt beviljades från ansökningsomgången 1 oktober - praktik genomförs under tiden 1 januari-31 december)

Kontakta oss