Lyssna

Atlas

Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Genom Atlas kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka bidrag för ömsesidiga utbyten, konferenser och APL utomlands.

Förverkliga målen i skolans läroplaner

Atlas ska främja lärares och rektorers internationella kontakter och stötta utvecklingsarbete som syftar till att förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning (APL) i utlandet.

Programmet har fyra delar

Tillsammans erbjuder Atlas olika programdelar flera vägar till internationella kontakter, utveckling och måluppfyllelse. Samtliga aktiviteter ska utgå från ett utvecklingsbehov du och dina kollegor identifierat i den egna verksamheten.

Atlas konferens är en möjlighet för lärare och skolledare att utveckla sitt arbete och träffa kollegor från andra länder genom att delta eller medverka vid internationella konferenser i hela världen. När du kommer hem kan du sprida dina erfarenheter till dina kollegor.

Läs mer om Atlas konferens.

Atlas planering är en chans att träffa en samarbetspartner och planera för ett framtida samarbetsprojekt inom Atlas partnerskap eller en kommande APL-vistelse inom Atlas praktik. Planeringen kan äga rum i Sverige eller utomlands.

Läs mer om Atlas planering.

Atlas partnerskap är ett bra sätt att använda internationalisering som ett verktyg för att öka elevernas måluppfyllelse. Tillsammans med dina elever kan du starta ömsesidiga projekt med hjälp av utbyten med skolor i hela världen utanför EU/EES.

Läs mer om Atlas partnerskap.

Atlas praktik är en väg till arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet för att förverkliga läroplanens mål om internationalisering. Elever på gymnasieskolans yrkesprogram, elever på gymnasieskolans nationella program inom ramen för anpassad skolform samt studerande på yrkesvux kan genomföra sin APL på en arbetsplats i hela världen utanför EU/EES.

Läs mer om Atlas praktik.