Coronapandemin har under en tid gjort det svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten på samma sätt som tidigare. När pandemin börjar ge vika och fler och fler länder öppnar för inresande blir utbytesresor återigen möjliga.

Hoppfulla projektägare planerar för framtiden

Många av projektägarna som fått stöd från UHR hoppas nu på att helt eller delvis kunna genomföra olika typer av utbyten fysiskt. Inför läsåret 2021/2022 finns planer för resor både i och utanför Europa. Under rubrikerna märkta med ”Film” möter du fyra projektägare som ser positivt på framtiden.

Information till projektägare som fortfarande påverkas av restriktioner

UHR värnar om internationella samarbeten och utbyten och vill på olika sätt bidra till att påbörjade samarbeten kan fullföljas. Vi uppmanar därför våra projektägare att:

  • skjuta upp planerade aktiviteter inom kontraktsperioden,
    inom vissa program kan kontraktsperioderna också förlängas.
  • hålla kontakt med projektpartners, hitta alternativa lösningar,
    genomföra möten digitalt och boka ombokningsbara biljetter.

Ta reda på vad som gäller för ert projekt

För varje program finns specifik information om vad som gäller projekt som påverkas av restriktioner kopplade till pandemin. Ta reda på vad som gäller för det program ni har fått bidrag från.

Länkar till samtliga program hittar du här på Utbyten.se under Program.

Samarbete och utbyte under pandemin

Det finns många exempel på internationella samarbeten som fortsatt på digital väg under pandemin. Du kan läsa om några av dem under rubriken "Pandemins konsekvenser för internationellt samarbete och utbyte - några exempel".

Möten och events

Även under hösten 2021 sker de flesta av UHR:s evenemang digitalt.

Håll dig uppdaterad via vår evenemangskalender.

Film: NTI-gymnasiet Göteborg

Skolcheferna Erik Isaksson och Ellen Lindqvist ser fram emot att komma igång med fysiska utbyten under läsåret 2021/2022.

Film: Holavedsgymasiet i Tranås

Läraren Camilla Wernersson och några av hennes elever planerar för APL i Kenya till våren.

Film: Grundskoleförvaltningen Malmö

Malmö stad har många internationella projekt på gång i Europa. Utvecklingssekreterare Annie Bergh berättar.

Film: Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst hoppas på ömsesidiga utbyten och APL. Susanna Radovanovic är internationell samordnare.