Coronapandemin och restriktionerna den medför har gjort det svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten på samma sätt som tidigare. Här kan du läsa om hur programverksamheten påverkas, vad du som projektägare med pågående projekt ska göra och vilka alternativa möjligheter som finns.

Information till projektägare som påverkas av restriktioner

UHR värnar om internationella samarbeten och utbyten och vill på olika sätt bidra till att påbörjade samarbeten kan fullföljas. Vi uppmanar därför våra projektägare att:

  • skjuta upp planerade aktiviteter inom kontraktsperioden,
    inom vissa program kan kontraktsperioderna också förlängas.
  • hålla kontakt med projektpartners, hitta alternativa lösningar,
    genomföra möten digitalt och boka ombokningsbara biljetter.

Ta reda på vad som gäller för ert projekt

För varje program finns specifik information om vad som gäller projekt som påverkas av restriktioner kopplade till pandemin. Ta reda på vad som gäller för det program ni har fått bidrag från.

Länkar till samtliga program hittar du här på Utbyten.se under Program.

Information från handläggare

Under rubrikerna märkta med "Film" möter du handläggare från programmen Atlas, Erasmus+ och Nordplus. De berättar hur pandemin påverkat respektive program, svarar på vanliga frågor och kommer med råd.

Samarbete och utbyte under pandemin

Det finns många exempel på internationella samarbeten som fortsatt på digital väg under pandemin. Du kan läsa om några av dem under rubriken "Pandemins konsekvenser för internationellt samarbete och utbyte - några exempel".

Ett tips är att använda den här tiden till att förbereda sig för framtida utbyten när pandemin är över. Ni kan till exempel söka efter samarbetspartnerspartners. eTwinning, EPALE och Nordplusonline är några av de plattformar som har partnersöksfunktioner.

Utbyten ger kompetens att möta utmaningar

Internationella utbyten ger erfarenheter som rustar deltagarna för att hantera svårigheter, möta utmaningar och anpassa sig till omgivningens förutsättningar. En av dem som skriver under på det är Emelie Fredriksson. För två år sedan gjorde hon sin APL på ett litet sjukhus i en indisk by. I våras vårdade hon covid19-patienter i Nyköping. Läs artikeln "Jag stressar inte upp mig".

Möten och events

Alla UHR:s evenemang sker för närvarande digitalt.

Håll dig uppdaterad via vår evenemangskalender.

Film: Atlashandläggare informerar

Jenny Lindström, handläggare Atlas, berättar och svarar på vanliga frågor om pandemins påverkan på arbetet inom Atlas.

Film: Erasmus+handläggare informerar

Susanne Ribbesjö, handläggare Erasmus+, berättar och svarar på vanliga frågor om pandemins påverkan på arbetet inom Erasmus+.

Film: Nordplushandläggare informerar

Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus, berättar och svarar på vanliga frågor om pandemins påverkan på arbetet inom Nordplus.