På grund av coronavirusets spridning och de restriktioner som det medför är det för närvarande svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten. På denna sida sammanställer vi hur programverksamheten påverkas och vad du som projektägare med pågående projekt ska göra.

Information till projektägare som påverkas av restriktioner

UHR värnar om internationella samarbeten och utbyten och vill på olika sätt bidra till att påbörjade samarbeten kan fullföljas. I denna situation vill vi därför uppmana våra projektägare till följande:

  • Skjut upp planerade aktiviteter inom kontraktsperioden,
    i vissa program kan kontraktsperioderna förlängas.
  • Håll kontakt med projektpartners, hitta alternativa lösningar,
    genomför möten digitalt och boka ombokningsbara biljetter.

Ta reda på vad som gäller för ert projekt

För varje program finns specifik information om vad som gäller projekt som påverkas av restriktioner kopplat till coronaviruset. Ta reda på vad som gäller för det program ni har fått finansiering från. Länkar till samtliga program hittar du här på utbyten.se under Program.

Framflyttad ansökningsperiod

Följande program flyttar fram årets ansökningsperiod:

Atlas konferens – ansökningsperiod förväntas öppnas preliminärt i oktober 2020.

Omställda möten och events

Möten och andra events som skulle genomförts under våren 2020 är inställda eller flyttade. En hel del evenemang kommer att genomföras senare under året eller i vissa fall digitalt. Håll er uppdaterade via vår evenemangskalender.