Lyssna

Vilka fördelar finns?

De två huvudstråken är att hämta och kommunicera - du hämtar information i texter och länkar och du finner kollegor runt om i Europa att samverka med på olika sätt.

Nätverka med likasinnade

Som medlem i EPALE kan du diskutera idéer och dela information med kollegor i Sverige och i andra europeiska länder. Du kan skapa samtalsrum för att träffa dem som delar dina yrkesmässiga intressen. Det kan du göra på svenska, men varför inte ta chansen att göra det på engelska?

På webbplatsen kan du också hitta samarbetspartner om din organisation vill ge sig ut i ett europeiskt projekt med stöd av program som Erasmus+.

Ta ett steg utanför din yrkesmässiga sfär

EPALE tillför något nytt till vuxenutbildningssektorn. Genom EPALE kan du komma i kontakt med aktörer verksamma inom vuxenutbildningen i Europa utanför din vanliga yrkesmässiga sfär - till exempel beslutsfattare, bloggare, forskare, volontärer, handledare och utbildare.

Nå en bredare publik

Du kanske deltar i ett europeiskt samarbetsprojekt och vill sprida resultaten eller är en forskare som har skrivit en forskningsrapport om en ny metodik? Du kanske är en beslutsfattare med ett intressant förslag för finansiering av vuxenutbildning eller en utbildare som vill dela med dig av ett gott exempel eller en nyhet? Genom EPALE når du en bredare publik, både i Europa och över hela världen.

Få tillgång till en omfattande databas av resurser

Som EPALE-medlem får du tillgång till tusentals resurser relaterade till vuxenutbildning. Till exempel rapporter, länkar och fallstudier. Den omfattande databasen växer ständigt. Du har även möjlighet att ta del av ett stort kursutbud i form av bland annat MOOCs (Massive Open Online Courses) och OERs (Open Education Resources).

Håll dig uppdaterad

På EPALE kan du hålla dig uppdaterad kring de senaste nyheterna och utvecklingen inom vuxenutbildningssektorn i Europa både genom podcasts, newscasts och en nyhetssektion.

Följ oss på Facebook

På EPALE-nätverkets svenska Facebooksida kan du ta del av tips, nyheter och aktuella händelser som riktar sig till dig som vuxenutbildare. 

EPALE Sverige på Facebook

Kontakt

Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar för den svenskspråkiga delen på EPALE. Vi är National Support Service, NSS Sverige. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på epalesverige@uhr.se