Lärosäten och yrkesutbildningar kan ansöka om medel att använda som arvode till Erasmus+ambassadörer. Ambassadörerna är elever/studenter som varit på utbyte och/eller praktik och gärna vill inspirera de som funderar på att åka ut, är nyfikna på eller kanske inte ens känner till Erasmus+.