Gå till huvudinnehåll

UHR har tagit del av positiva erfarenheter från lärosäten som har involverat studenter som ambassadörer för att öka kännedomen om utlandsstudier. Här berättar vi mer om pilotprojektet och hur du ansöker.

Budget

I detta pilotprojekt kommer UHR under läsåret 2018/19 finansiera arvodet för Erasmus+ ambassadörer på tio olika lärosäten. Arvodet beräknas ligga på 130 kronor per timme och gälla upp till totalt 100 timmars arbete fördelat per lärosäte.

UHR kan alltså totalt bevilja tio lärosäten 13 000 kronor vardera.

Exempel på aktiviteter

UHR välkomnar självklart kreativa initiativ på aktiviteter som Erasmus+ ambassadörerna kan delta i för att nå ut och inspirera studenter till utlandsstudier eller praktik.

Exempelvis kan ambassadörerna

  • Mingla med studenter på informationsmöten som lärosätet anordnar om utlandsstudier
  • Representera lärosätet på besöksdagar eller utbildningsmässor anordnade av lärosätet
  • Informera och inspirera till utlandsstudier eller utlandspraktik inför mindre grupper av studenter t.ex. i samband med föreläsningar

Medlen är huvudsakligen avsedda för att finansiera arvodet till ambassadörerna, men en viss del kan även användas för att täcka andra kostnader relaterade till ambassadörerna.

Varför behövs Erasmus+ ambassadörer?

Antalet studenter som åker på utbyte genom Erasmus+ har ökat med 8 % sedan programmet startade. Samtidigt har programbudgeten ökat med 37 % och budgeten kommer fortsätta öka under återstoden av programperioden 2018-2020. En stor del av de medel som anslås kommer alltså aldrig studenterna tillgodo.

För att kunna ta tillvara på de möjligheter som programmet erbjuder måste vi få fler svenska studenter intresserade av att plugga eller göra sin praktik utomlands via Erasmus+. UHR har tagit del av lyckade exempel från lärosäten som involverat studenter som ambassadörer vilket har inspirerat till detta pilotprojekt.

Hur går ansökan till

Det är ni själva på lärosätet som ansöker om medel och även ni som ansvarar för att hitta lämpliga studenter till uppdraget.

I ansökan anger ni bland annat hur många timmar ni söker för samt vilka aktiviteter ni planerar att genomföra och ungefärlig tidsåtgång för dessa.

För att få en väl balanserad spridning av lärosäten förbehåller vi oss rätten att göra ett urval om det blir så att antalet ansökningar överstiger tillgängliga medel.

Ansökan är stängd då sista ansökningsdag passerat.

Sista ansökningsdag

Var den 2 maj 2018.

Besked om beslut

Besked lämnas inom tre veckor efter sista ansökningsdag.

Spara underlag

Ni måste spara underlag för aktiviteterna i fem år inför en eventuell granskning.

Rapportering

Pilotprojektet löper under läsåret 2018/19 och en enklare rapport kommer att skickas ut till beviljade lärosäten under september 2019.

I rapporten ska de aktiviteter som Erasmus+ ambassadörerna ha deltagit i redovisas. 

Eventuell återbetalning

Om de medel ni beviljats inte används i avsett syfte kan UHR komma att kräva återbetalning.

Villkor

Här hittar du samtliga villkor som gäller för pilotprojektet med Erasmus+ ambassadörer.