Universitets- och högskolerådet har tagit del av positiva erfarenheter från organisationer som har involverat studenter som ambassadörer för att öka kännedomen om utlandsstudier. Här berättar vi mer om programmet och hur du ansöker.

Varför behövs Erasmus+ ambassadörer?

För att kunna ta tillvara på de möjligheter som programmet erbjuder måste vi få fler svenska studenter intresserade av att plugga eller göra sin praktik utomlands via Erasmus+. UHR har tagit del av lyckade exempel från lärosäten som involverat studenter som ambassadörer vilket har lett till ett ökat deltagande i programmet.

Bidrag i form av en klumpsumma

Ni söker en klumpsumma för Erasmus+ ambassadörerna som i huvudsak ska bidra till arvodet för ambassadörerna under läsåret 2020/2021. En viss del av summan kan även användas för att täcka kostnader relaterade till aktiviteter där ambassadörerna deltar (exempelvis material för att marknadsföra eventen). Följande belopp går att söka:

 • 7 500 för minst 50 timmar
 • 15 000 för minst 100 timmar
 • 22 500 för minst 150 timmar
 • 30 000 för minst 200 timmar

UHR kan bevilja max 30 000 kronor per organisation. De beviljade medlen är ett komplement till utbytesambassadörsverksamheten och ger inte en heltäckande finansiering. 

Exempel på aktiviteter

Vi välkomnar kreativa initiativ på aktiviteter som Erasmus+ ambassadörerna kan delta i för att nå ut och inspirera studenter till utlandsstudier eller praktik.

Exempelvis kan ambassadörerna

 • Mingla med studenter på informationsmöten som lärosätet anordnar om utlandsstudier
 • Representera lärosätet på besöksdagar eller utbildningsmässor anordnade av lärosätet
 • Informera och inspirera till utlandsstudier eller utlandspraktik inför grupper av studenter till exempel i samband med föreläsningar

Hur går ansökan till?

Det är ni själva på lärosätet som ansöker om medel och även ni som ansvarar för att hitta lämpliga studenter till uppdraget.

I ansökan beskriver ni bland annat  vilka aktiviteter ni planerar att genomföra och hur ni planerar att använda Erasmusambassadörer för dessa aktiviteter. Tänk på att ni även kan inkludera tiden för planering av olika evenemang i själva ansökan.

För att få en väl balanserad spridning av organisationer förbehåller vi oss rätten att göra ett urval om det blir så att antalet ansökningar överstiger tillgängliga medel, eller att göra en justering av sökt belopp.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 2 oktober.

Ansökningsformulär Erasmus+ ambassadörer

Besked om beslut

Besked lämnas inom tre veckor efter sista ansökningsdag.

Rapportering

Efter projektets slut ska ni skicka in en narrativ rapport till UHR. Ni behöver inte bifoga en ekonomisk redovisning vid rapporteringstillfället. Men vid en eventuell revision måste ni kunna visa underlag för hur ni har använt bidraget.

Sista dag att rapportera

Sista dag att skicka in rapporten för läsåret 2019/2020 är den 18 september 2020.

Rapportformulär Erasmus+ ambassadörer

Så rapporterar du

 1. Fyll i rapportformuläret. När du skrivit klart, klicka på knappen "Skicka".
 2. Du kommer till en sammanfattningssida, klicka på PDF-symbolen högst upp i vänstra hörnet.
 3. Spara rapporten och skicka den i PDF-format per e-post till: registrator@uhr.se senast den 18 september.
 4. I ämnesraden i mejlet skriver du: Rapportering Erasmus+ ambassadörer läsåret 2019/2020 och ert diarienummer (finns i ert beslut).
 5. När dessa steg är genomförda registreras er rapport som inkommen.

Observera att det endast är rapporter som skickats in per mejl till registrator som vi betraktar som inkomna.

Spara underlag

Ni måste spara underlag för aktiviteterna i fem år inför en eventuell granskning.

Eventuell återbetalning

Om de medel ni beviljats inte används i avsett syfte kan UHR komma att kräva återbetalning.

Villkor

Samtliga villkor som gäller för pilotprojektet med Erasmus+ ambassadörer.