Läs mer om de villkor som gäller.

 1. Organisationer med en Charter och ett pågående Erasmus+ mobilitetsprojekt kan ansöka om medel för Erasmus+ ambassadörer.

 2. Den sökande kan skicka in en ansökan för sin organisation per ansökningsomgång och det är den senast inkomna ansökan som bedöms. Om ansökan inkommer från en annan än kontaktpersonen för organisationens Erasmusprojekt behöver ansökan ha godkänts av den Erasmusansvariga vid organisationen.

 3. I ansökan beskriver den sökande organisationen vilka rekryteringsaktiviteter de planerar att genomföra under året samt hur Erasmus+ ambassadörerna ska användas i dessa.

 4. Om antalet ansökningar överstiger tillgängliga medel förbehåller sig Universitets- och högskolerådet (UHR) rätten att göra ett urval av inkomna ansökningar. UHR kan också komma att justera sökt belopp för att kunna bevilja fler ansökningar om medlen överstiger antalet inkomna ansökningar.

 5. Den sökande organisationen ansvarar själv för att hitta lämpliga ambassadörer för uppdraget och för implementeringen av aktiviteterna.

 6. Bidraget sökts i form av en klumpsumma baserat på följande belopp:
  • 7 500 kronor för minst 50 timmar.
  • 15 000 konor för minst 100 timmar.
  • 22 500 kronor för minst 150 timmar.
  • 30 000 kronor för minst 200 timmar.

  Timmarna fördelas fritt över läsåret. Medlen är i huvudsak avsedda för att finansiera arvodet för Erasmus+ ambassadörer, men en viss del av dessa kan användas för att täcka andra kostnader relaterade till ambassadörerna. Den sökande organisationen kan även inkludera planering av aktiviteterna i timmarna.

 7. Projektet löper under läsåret 2020/2021 och de beviljade medlen ska utnyttjas under läsåret.

 8. Besked om beslut lämnas inom tre veckor efter sista ansökningsdag. Om medel beviljas betalas dessa ut till angivet bank- eller plusgironummer som finns angivet i ansökan. Utbetalning kan inte ske till privata konton. Utbetalning sker inom 45 dagar efter att beslut fattats.

 9. Ansökaren ska efter projektets slut skicka in en narrativ rapport för de aktiviteter Erasmus+ ambassadörerna har genomfört. Inga övriga underlag behöver inkomma i samband med rapporteringen, men behöver finnas tillgängliga hos organisationen vid en eventuell revision.

Villkor för Erasmus+ ambassadörer som pdf

Mer om pilotprojektet och ansökan