I det här programmet kan organisationer söka bidrag till projekt för att kartlägga och fylla kompetensglapp genom samarbete mellan arbetsmarknad och utbildning.

Kontakta oss

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA: 

EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu  

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar