Gå till huvudinnehåll

I det här programmet kan organisationer söka bidrag till projekt för att kartlägga och fylla kompetensglapp genom samarbete mellan arbetsmarknad och utbildning.