Lyssna

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Verksamhetsområde:
Högre utbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Studier, Praktik För personal: Kurs, fortbildning, Jobbskugga, Undervisa För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Inom EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

För att ett lärosäte ska kunna delta i Erasmusprogrammet måste det ansöka om och beviljas en Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, av den Europeiska kommissionen. ECHE är högskolornas ackreditering för att kunna delta. Den ger ert lärosäte rätten att ansöka hos Universitets- och högskolerådet om stipendiemedel för utbyte av studenter och personal, men också för studentpraktik och medel för olika typer av projektsamarbeten. Genom ECHE kan ni också ansöka till EU-kommissionen om medel för att delta i så kallade centraliserade delprogram inom Erasmussamarbetet.

Mer om programmet

För att kunna delta i den nya programperioden för Erasmus+ (2021–2027) måste lärosäten ansöka om en Erasmus charter för högre utbildning (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), som beviljas av Europeiska kommissionen.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar