För att ett lärosäte ska kunna delta i Erasmusprogrammet måste det ansöka om och beviljas en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).