Lyssna

Erasmus+ och eTwinning förberedande besök

Verksamhetsområde:
Skola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning, Högre utbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Planera samarbete
Var i världen:
Inom EU/ESS, Utanför EU/ESS
Sista ansökningsdag: 31 maj 2023 kl 23:59 Du kan skicka in ansökan löpande under månaderna januari-maj och augusti-november.

Om ni vill eller ska dra igång ett projekt inom Erasmus+, eller eTwinning, kan det vara bra med ett förberedande besök. Vid besöket kan ni träffa era samarbetspartners för att planera projektet, diskutera det framtida samarbetet och skriva er ansökan. Ni kan också få motsvarande bidrag för ett redan beviljat Erasmus+ mobilitetsprojekt. Organisationer som kan söka är skolor, aktörer inom vuxenutbildning och yrkesutbildning, lärosäten och andra organisationer.

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom förutsättningar, villkor och bidragsbelopp. Besöket ska pågå under minst två hela arbetsdagar, exklusive restid, och en till två personer kan delta.

Ansök och rapportera

Det är inga fasta ansökningsdatum utan du kan skicka in er ansökan löpande från och med januari till och med maj samt från och med augusti till och med november. Du ansöker för max två personer och du får besked månaden efter den månad du ansökt. Efter besöket skickar du in en reserapport.

Beviljade ansökningar

Här hittar du information om vilka organisationer som beviljats bidrag för ett förberedande besök.