Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Viktig information

Med anledning av UD:s avrådan från resor på grund av coronaviruset kommer UHR fr.o.m. mars att tillfälligt stänga de löpande månatliga utlysningarna. Vi uppdaterar denna sida med ny information när programmet öppnar igen.

Viktig information

Med anledning av UD:s avrådan från resor på grund av coronaviruset kommer UHR från och med mars att tillfälligt stänga de löpande månatliga utlysningarna. Vi uppdaterar med ny information när programmet öppnar igen! 

Kontakta oss

erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Erasmus+ förberedande besök:

  • Paula Pinto Dias dos Santos, 010-470 04 86

Erasmus+ förberedande besök finansieras av svenska staten.