Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Kontakta oss

erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Erasmus+ förberedande besök:

  • Paula Pinto Dias dos Santos, 010-470 04 86
  • Marina Zivkovic Djudjic, 010 – 470 05 04

Erasmus+ förberedande besök finansieras av svenska staten.