Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Viktig information

Ansökan är öppen från och med den 1 september.

På grund av fortsatt osäkerhet runt coronasituationen uppmanar vi dig att boka om- och helst avbokningsbara biljetter.

UHR har i övrigt inga synpunkter på vilket land du avser resa till utan hänvisar till UD:s reseavrådan. Ansvaret för att bedöma resesituationen och möjligheterna att genomföra besöket på avsett sätt ligger helt och fullt hos organisationen som gör ansökan.

Kontakta oss

erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Erasmus+ förberedande besök:

  • Paula Pinto Dias dos Santos, 010-470 04 86

Erasmus+ förberedande besök finansieras av svenska staten.