Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Viktig information

På grund av fortsatt osäkerhet runt coronasituationen uppmanar vi dig att boka om- och helst avbokningsbara biljetter.

UHR har i övrigt inga synpunkter på vilket land du avser resa till utan hänvisar till UD:s reseavrådan. Ansvaret för att bedöma resesituationen och möjligheterna att genomföra besöket på avsett sätt ligger helt och fullt hos organisationen som gör ansökan.

UD:s reseinformation på regeringen.se

Svenska ambassadens reseinformation på swedenabroad.se

Kontakta oss

erasmusplus@uhr.se

Jag jobbar med Erasmus+ förberedande besök:

  • Paula Pinto Dias dos Santos, 010-470 04 86

Erasmus+ förberedande besök finansieras av svenska staten.