Gå till huvudinnehåll

Det är inga fasta ansökningsdatum utan du kan skicka in er ansökan löpande under året. Du ansöker för max två personer och du får besked månaden efter den månad du ansökt. Efter besöket skickar du in en reserapport.

Så ansöker du

Du skickar in ansökan per e-post tillsammans med en skriftlig inbjudan från den organisation som ni ska besöka. Inbjudan ska vara underskriven och daterad men behöver inte vara i original.

Samma organisation kan bara ansöka om och åka på ett besök per tänkt projektansökan.

Vill du förbereda dig kan du använda vår sammanfattning av ansökan förberedande besök som underlag

Sök senast den sista dagen i månaden

Du kan skicka in er ansökan från den första i varje månad till och med den sista.

Det är viktigt att ni skickar in er ansökan i mycket god tid innan er planerade resa. Ska ni resa i maj bör ni skicka in ansökan ett par månader innan, under exempelvis marsomgången.

Fyll i och skicka ansökan

Du måste tydligt besvara samtliga frågor i ansökningsformuläret.

Ansökan förberedande besök Erasmus+

När du fyllt i ansökan skriver du ut den och närmsta chef skriver under.

Mejla ansökan tillsammans med inbjudningsbrevet till

Observera att ansökan måste vara underskriven för att bedömas som giltig.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands kan du söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Du ansöker i samma formulär som det förberedande besöket.

Bedömning av ansökan

Bedömningen gör vi månaden efter den månad du skickat in ansökan. Vi samlar alla ansökningar som kommit in under en månad och fattar beslut för samtliga ansökningar vid samma tillfälle.

Besked om beslut

Besked får du i normalfallet inom två veckor månaden efter att du skickat in ansökan. Söker du i april får du alltså besked i maj och så vidare.

Rapportera efter besöket

När resan är avslutad ska du skicka in en reserapport. Tillsammans med rapporten bifogar du ett intyg underskrivet av värdorganisationen/-erna på att resan har genomförts, ett närvarointyg.

I rapporten redovisar du de aktiviteter du gjort under resan. Om ni är två personer som deltagit i resan skriver ni en gemensam rapport.

Reserapport förberedande besök Erasmus+

Närvarointyg, Certificate of Attendance

Du mejlar rapporten och intyget till

Eventuell återbetalning

Universitets- och högskolerådet kan komma att kräva återbetalning om de bidrag ni beviljats inte används på det sätt som ni skrivit i ansökan.

Villkor

Villkor för Erasmus+ förberedande besök