Gå till huvudinnehåll

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom förutsättningar, villkor och bidragsbelopp. Besöket ska vara under minst två hela arbetsdagar, exklusive restid, och en till två personer kan delta.

Tydlig koppling till Erasmus+

Ansökan om ett förberedande besök ska ha en tydlig koppling till Erasmus+ och er organisation ska ha planer på att skriva en ansökan inom något eller några av de program inom Erasmus+ som möjliggör samarbete och utbyte, till exempel europeisk och utomeuropisk mobilitet, strategiska partnerskap och kapacitetsuppbyggnadsprojekt.

Värdorganisation och land ska vara relevant för den typ av projekt inom Erasmus+ som ni planerar att söka.

Giltiga länder

Ni kan besöka en eller flera organisationer i ett för samarbetet och programmet relevant land.

Programländer för samarbete inom EU/EES

För skola, högre utbildning, vuxen- och yrkesutbildning och programmen för europeisk mobilitet och strategiska partnerskap deltar de länder som definieras som programland. Programländer är alla 28 medlemsländer i EU liksom Norge, Liechtenstein, Island, Turkiet samt Nordmakedonien.

Övriga Europa och partnerländer för utomeuropeiskt samarbete

Det är endast högre utbildning som kan söka bidrag för förberedande besök i länder utanför EU/EES.

För högre utbildning och programmen utomeuropeisk mobilitet, Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, kunskapsallianser, Jean Monnet och kapacitetsuppbyggnadsprojekt kan länder inom övriga Europa och länder som definieras som partnerländer delta. Partnerländerna listas i dokumentet Eligible countries for International Credit Mobility.

Bidrag för högst två personer

Det är möjligt att få bidrag för högst två personer per besök. Om er ansökan blir beviljad betalar vi ut ett schablonbelopp per person som beräknas utifrån land. Endast anställda inom er organisation är berättigade till bidraget.

Schablonbelopp per deltagare

  • 6 000 kronor för resa till programland
  • 8 000 kronor för resa till ett land inom övriga Europa
  • 16 000 kronor för resa till partnerland utanför Europa

En resa per projekt

Det är tillåtet med högst två förberedande besök per person och kalenderår.

När resan kan påbörjas

Ni kan resa tidigast från det datum ni får besked om att er ansökan beviljats.

Det är viktigt att ni skickar in er ansökan i mycket god tid innan er planerade resa. Ska ni resa i maj bör ni skicka in ansökan ett par månader innan, under exempelvis marsomgången.

Ni kan inte söka bidrag för en resa som ni redan genomfört.

UD:s reserekommendationer

Det är bidragstagarens eget ansvar att inför och under sin utlandsresa hålla sig informerad om Utrikesdepartementets reserekommendationer beträffande resmålet, det land och/eller region där personen ska vistas.

Aktuellt om brexit

Det är ännu oklart om det blir ett avtal mellan EU-kommissionen och Storbritannien om brexit. Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit