Lyssna

Erasmus+ framtidsinriktade projekt

Verksamhetsområde:
Skola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning, Högre utbildning, Övriga organisationer
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Inom EU/ESS
Sista ansökningsdag: 15 mars 2023 kl 17:00

Programmet ger stöd till att identifiera, utveckla, testa och utvärdera innovativa tillvägagångssätt som kan användas allmänt och därmed förbättra utbildningssystemen. Syftet är att utveckla innovativa politiska strategier, och att testa och integrera nya idéer för hur de nationella och europeiska målen ska nås. Myndigheter, lärosäten, regioner, skolor, företag, branscher och utbildningsorganisationer kan söka.

Mer om programmet

Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ framtidsinriktade projekt, vad det ska leda till, organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar