Lyssna

Mer om programmet

Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ framtidsinriktade projekt, vad det ska leda till, organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.

Vad det ska leda till

Framtidsinriktade projekt, Forward-looking Projects, kan vara sektorsspecifika eller sektorsövergripande. De ska antingen

  • främja innovation när det gäller omfattning, banbrytande metoder och praxis, och/eller
  • säkerställa innovationsöverföring (mellan olika länder, politikområden eller målgrupper) och därmed säkerställa hållbar användning av innovativa projektresultat på europeisk nivå och/eller överförbarhet till olika sammanhang och målgrupper.

Projekt som möter Europas utbildningsutmaningar

Medlemsländerna och EU-kommissionen har pekat ut sex områden som prioriterade. En ansökan måste fokusera på ett av dem för att komma ifråga.

Prioriteringar

Alla sektorer:

  • Stödja högkvalitativ och inkluderande digital utbildning, i enlighet med handlingsplanen för digital utbildning.
  • Stödja utbildningssystem för anpassning till den gröna omställningen.

Yrkesutbildning:

Vuxenutbildning:

  • Kompetenshöjningsvägar – nya möjligheter för vuxna.

Organisationer som kan söka

Aktörer med förmåga och potential att påverka, utveckla och driva på den politiska agendan inom utbildningsområdet kan söka. Partnerskapen bör bestå av en blandning av offentliga och privata organisationer, med en kombination av forskare, yrkesutövare och partner som kan nå fram till beslutsfattarna.

Partnerskapet måste omfatta minst tre fullvärdiga partner från minst tre EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (inklusive minst två EU-medlemsstater). Särskilda krav finns på sammansättningen av partnerskap för de olika prioriteringarna. Information om hur partnerskapet ska vara sammansatt beskrivs i Erasmus+ programhandledning, framtidsinriktade projekt (engelska).

Handledningen på svenska finns att ladda ned som pdf. Information om partnerskapets sammansättning finns på sidan 279. Erasmus+ Programme Guide 2022 på EU-kommissionens webbplats.

Ansökan och mer information

Din organisation ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Erasmus+ framtidsinriktade projekt, Forward-looking Projects, på EU-kommissionens webbplats

Delta i digitalt informationsmöte 18 januari 2022 som anordnas av EACEA: Online Info Session: Erasmus+ Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects 2022

Länder som deltar

I Erasmus+ framtidsinriktade projekt kan organisationer som är etablerade i EU:s medlemsstater eller ett tredjeland som är associerat till programmet (Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet) ansöka.

Förberedande besök inför samarbetet

Svenska organisationer som förbereder en ansökan inom någon del av Erasmus+ kan få bidrag från UHR för att genomföra ett förberedande besök. Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era tänkta samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit

Kontakta oss

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA. De ger mer information om programmet, stöd och rådgivning inför ansökan med mera.

Du kontaktar dem på e-post:

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se