Lyssna

Erasmus+ International Credit Mobility

Verksamhetsområde:
Högre utbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Studier, Praktik För personal: Kurs, fortbildning, Konferens med mera, Jobbskugga, Undervisa
Var i världen:
Utanför EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Genom programmet kan lärosäten söka bidrag för att ge högskolepersonal och studenter i Europa och andra delar av världen möjlighet att arbeta, kompetensutveckla sig, studera eller praktisera i ett annat land. Programmet ska bidra till att höja kvaliteten inom utbildningen. Det kan också bidra till en större öppenhet mellan ert universitet eller er högskola och utbildningar i olika länder. Ni får dessutom internationell erfarenhet samtidigt som studenters och lärares yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks. Organisationer som kan söka är universitet och högskolor med en Erasmus Charter for Higher Education, ECHE.

Mer om programmet

Det huvudsakliga målet är att erbjuda möjligheter till akademisk, professionell och personlig utveckling för studenter, lärare och annan personal vid de lärosäten som deltar. Här ges en kort introduktion till programmet.

Så fungerar programperioden 2021-2027

Vi går igenom vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra för projekt inom Erasmus+ International Credit Mobility, hur projektet är uppbyggt samt beskriver olika roller och hur ansvaret fördelas mellan parterna i ett projekt.

Ansök till programmet

Det är möjligt att söka en gång per år. Här guidar vi dig igenom ansökningsförfarandet, visar vad du behöver tänka på och informerar om vad som händer när du skickat in ansökan.

För beviljade projekt

Här hittar du verktyg, dokument och annat stöd som du behöver för att hantera ditt projekt. Exempelvis system för rapportering och administration och dokument som avtal och överenskommelser mellan deltagare för det specifika projektet och kontraktsperioden.

Erasmus+ Förenar och berikar signatur 2023.png