Lyssna

Hur ni kan hjälpa deltagare från Ukraina som önskar delta i Erasmus+

Projektägare uppmuntras fundera över anpassningar av nuvarande projekt i syfte att stödja deltagare från Ukraina. Ändringar i ett projekt ska vara i linje med programmets regler och en förfrågan om ändring skickas till UHR som sedan gör en bedömning från fall till fall.

Regler (KA103 och KA107 ICM): Specific guidance for implementation of the programme, participants coming from Ukraine (pdf, 2 MB) 

Medel inom ICM

Det är möjligt att överföra medel från andra länder inom region 2 samt region 4 för att möjliggöra fler inresande mobiliteter från Ukraina. Meddela oss i förväg om ni planerar att göra en sådan överföring.

Projektbudgeten

Det går inte att öka projektbudgeten utöver ursprungligen beviljat belopp. Undantaget är medel som ställts till förfogande för exceptionella kostnader och inkluderingsstöd för deltagare.

Inkluderingsstöd

Alla deltagare från Ukraina ska i nuvarande situation räknas som deltagare med begränsade möjligheter. Det finns alltså möjlighet att ansöka om inkluderingsstöd för deltagare från Ukraina som har extrakostnader för mobiliteten kopplade till sin situation som skyddsbehövande.

Språkligt stöd

Online Linguistic Support (OLS) kommer från den 1 juli att arrangeras av EU-kommissionen och ha en öppen del där introduktion till en rad olika språk och kulturer kommer finnas. I ett första skede kommer språken vara engelska, franska, tyska, spanska och italienska och senare täcka upp till 29 språk.

Deltagare från Ukraina kommer ha tillgång till den öppna delen, för de språk som angivits. Utöver det kommer deltagare från Ukraina (studenter, elever, lärare, professorer, pedagoger/lärare) kunna förvärva de språkkunskaper som behövs i mottagande land genom att få full tillgång till den nya OLS-plattformen, med fri tillgång till språkkurserna online.