I det här programmet kan lärosäten söka bidrag för projekt som syftar till att reformera, tillgängliggöra och internationalisera högre utbildning i länder utanför Europa.

Logotyp Erasmus+

Kontakta oss

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA: 

EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till eplushogre@uhr.se

Du kan också kontakta:

Åsa Landes 010-470 04 18

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook