Det är möjligt att söka en gång per år. Ansökan liksom slutrapporten skickar du till det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA.

Ansökan och mer information

Du ansöker genom det centrala programkontoret The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, i Bryssel som administrerar och handlägger programmet.

Mer information om programmet, ansökan, rapportering med mera publicerar de på sin webbplats:

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad, Capacity Building in the field of Higher Education på EACEA:s webbplats

Ansökan:

Electronic Application Forms - eForms på EACEA:s webbplats

Rapportering och utvärdering

Beviljade kapacitetsuppbyggnadsprojekt rapporterar direkt till EACEA.

En handläggare från EACEA kommer att följa upp projektet och begära in rapportering under projektets gång och när projektet är avslutat.

EACEA:s webbsida för information om rapportering med mera

Rapportering av extra stödfinansiering

De projektägare som fått stödfinansiering genom Universitets- och högskolrådet ska rapportera till oss senast två månader efter att tiden för kontraktet gått ut. För den rapporteringen använder du rapporteringsdokumentet för stödfinansiering:

Rapportformulär stödfinansiering Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad (pdf)

Stödfinansiering var medel som Universitets- och högskolerådet delade ut till samtliga beviljade projekt fram till 2017. Det är inte längre möjligt att söka stödfinansiering.