Här lägger vi upp förfrågningar från utomeuropeiska lärosäten som är intresserade av samarbete med svenska lärosäten inom Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad. Partnerförfrågningarna publicerar vi löpande.