Vi går igenom vad Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad ska leda till, vem som kan söka samt vilka länder som deltar.

Så fungerar det

Det finns två typer av samarbeten, gemensamma projekt och strukturella projekt.

Projekten kan antingen vara nationella, vilket innebär att projektet riktar in sig på ett partnerland, eller multinationella, vilket innebär att fler än ett partnerland inkluderas.

Beroende på vilket land och/eller region som projektet riktar in sig på finns olika prioriteringar som projekten behöver möta. Prioriteringarna hittar du på EU-kommissionens webbplats:

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad på EU-kommissionens webbplats

Vad det ska leda till

Inom gemensamma projekt, som genomförs på institutionell nivå, kan man samarbeta kring kursutveckling, reformer av styrelsesätt på lärosäten, och att stärka lärosätenas roll i samhället.

Strukturella projekt ska bidra till reformer och utveckling av högre utbildning på nationell nivå i partnerländerna.

De övergripande målsättningar som gäller för gemensamma projekt gäller även för strukturella projekt. Tänkbara samarbetsområden är utveckling av nationella kriterier för kvalitetssäkring, tillgodoräknande och rutiner kring antagning av studenter.

Vem som kan söka

Universitet och högskolor, enskilt eller i samarbete med flera lärosäten, kan söka medel för samarbete med Erasmus+ partnerländer i hela världen. Minst två lärosäten från minst två programländer måste delta i projekten.

Särskilda regler gäller för Latinamerika och Ryssland. Reglerna hittar du på EU-kommissionens webbplats.

Ansökan

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Electronic Application Forms på EACEA:s webbplats Funding and Tenders

Länder som deltar

I Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad kan samtliga EU:s medlemsländer, Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge delta, samt alla partnerländer. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit