Lyssna

Erasmus+ kontaktseminarier

Verksamhetsområde:
Skola, Vuxenutbildning, Yrkesutbildning, Högre utbildning, Övriga organisationer
Aktivitet:
För verksamheten: Hitta samarbetspartner
Var i världen:
Inom EU/ESS
Ingen ansökan behövs Ansökan till aktuella seminarier publiceras löpande under året.

Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium som arrangeras av olika länder i Europa. Här träffar du andra organisationer i Europa som söker partners inom ett speciellt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats. För att söka ska din organisation vara verksam inom skola, yrkes-, vuxen- eller högre utbildning.

Seminarium: Erasmus+ för nybörjare

Kontaktseminarium för nybörjare med liten kännedom eller ingen alls inom programmet Erasmus+. Deltagarna kommer att introduceras i internationella samarbetsmöjligheter, få konkreta kunskaper, projektförslag och möjlighet att finna samarbetspartners. Ansökan är öppen till den 18 september.

Apprenticeship training

Apprenticeship training - a journey around the world har som mål att öka praktikutbytesmöjligheter utomlands för studerande inom yrkesutbildningen i Sverige. Konferensen hålls i Wien, Österrike, 19-20 september. Ansök om en plats senast den 14 augusti.

Partnerships for Cooperation

Partnerships for Cooperation är ett seminarium med tema inkludering och projektplanering inom ”rural and remote areas”. Seminariet äger rum i Warszawa, Polen, 5-10 oktober. Ansök om en plats senast den 25 augusti.

Supporting Transitions - the role of career guidance

Seminariet fokuserar på karriärvägledning och rådgivning och äger rum i Belgrad, Serbien den 15-16 september. Ansök om en plats senast den 15 augusti.

Centralised actions addressed to higher education

Detta seminarium i Warszawa 10-12 oktober 2022, fokuserar på centraliserade projekt inom högre utbildning med syfte att öka medvetenheten om Erasmus+ centraliserade aktiviteter. Ansök om en plats senast den 25 augusti.

Strateg+

Driver du ett pågående Erasmus+-projekt inom sektorerna skola, yrkesutbildning, vuxnas lärande eller högre utbildning? Välkommen med ansökan till seminariet Strateg+ i Helsingborg 19-21 oktober. Ansök om en plats senast den 26 augusti.

Small scale partnerships for special needs schools

Seminariet syftar till att ge insikter om utmaningar och behov inom specialundervisningen i Europa. Plats för seminariet är Brygge, Belgien den 14–17 november 2022. Ansök om en plats senast 12 september.

Ekonomi och bidragsnivåer

Hur mycket du kan få i resebidrag för att delta på ett kontaktseminarium beror på hur långt du behöver resa. Kostnaden för seminariet och ditt boende betalar vi.

Så fungerar det

Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och är vanligtvis runt tre dagar långa. Ett visst antal platser finns reserverade för varje land. Vi går igenom vad du bör tänka på och hur du anmäler dig.