Lyssna

Erasmus+ kontaktseminarier

Verksamhetsområde:
Skola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning, Högre utbildning, Övriga organisationer
Aktivitet:
För verksamheten: Hitta samarbetspartner
Var i världen:
Inom EU/ESS
Ingen ansökan behövs Ansökan till aktuella seminarier publiceras löpande under året.

Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium som arrangeras av olika länder i Europa. Här träffar du andra organisationer i Europa som söker partners inom ett speciellt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats. För att söka ska din organisation vara verksam inom skola, yrkes-, vuxen- eller högre utbildning.

Towards high quality in school education mobility projects

Kontaktseminariets fulla titel är: Towards high quality in school education mobility projects - a dialogue between coordinators of accredited mobility consortia, course providers and National Agencies. Denna konferens i Köln erbjuder en strukturerad dialog mellan intressenter, kursleverantörer och nationella byråer.  Ansök senast 31 mars 2023

Embracing diversity

Detta internationella seminarium för lärare siktar på att ta itu med en av de största utmaningarna som lärare står inför nuförtiden: öka mångfalden i klassrummen och identifiera bästa praxis för att inkludera elever med färre möjligheter.

Climate change and environmental sustainability

Contact seminar for newcomers (KA122-SCH and KA210-SCH): Climate change and environmental sustainability
Seminariet är till för deltagare inom skolutbildningsområdet som har liten eller ingen erfarenhet av Erasmus men som vill lära sig mer om hur skolor kan arbeta med klimatfrågor och hållbarhet. Ansök senast 2 maj. 

Expanding horizons in language learning

TCA seminarium i Tallin, Estland 25-28 april.  Språklärare och skolpersonal diskuterar språkundervisning och språkinlärning och hur man bäst stödjer elever i ett flerspråkigt och mångkulturellt klassrum. Möjlighet att hitta samarbetspartners för idéer till Erasmus+ KA2. Ansök om en plats senast 26 mars.

Quality education and wellbeing at school

Study visit in SE sector. Seminarium och studiebesök i Poitiers, Frankrike 13-16 juni. Fokus är på välbefinnandet i skolan som ett villkor för framgång för elever och lärare. Ansök om en plats senast den 24 april. 

Blended mobilities as a means of improving study programmes

Seminarium 24-26 maj i Bratislava, Slovakien. Temat kommer från den nya typen av mobilitet - blandad mobilitet som går hand i hand med digitalisering - ett av huvudmålen för det nya Erasmus+programmet. Ansök om en plats senast 15 mars

Green Erasmus: Pathways to Sustainable Projects and Institutions

Kontaktseminariet erbjuder både erfarna och presumtiva projektägare inom yrkesutbildning en yta för nätverkande och kontaktskapande på temat hållbarhet. Plats för seminariet är München, Tyskland den 14–16 juni 2023. Ansök om en plats senast 22 mars.

Seminarium: Let's talk about the Erasmus Charter for Higher Education

Välkommen  till seminariet om ECHE som hålls 31 maj–2 juni i Haag, Nederländerna och riktar sig till högre utbildning. Ansök senast 31 mars 2023.

Creating contacts within accredited organisations 3.0

Syftet med detta evenemang är att öka kapaciteten och styrkan hos organisationer som har ackreditering inom skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande i Erasmus+ programländer. Detta är den tredje aktiviteten inom Long Term TCA Work Package 4.

Seminarium: Sport and sustainability

Seminariet hålls i Vierumäki utanför Lahtis i södra Finland 29–31 maj 2023. Anmäl dig senast 24 mars! Tre huvudteman diskuteras ur olika hållbarhetsperspektiv. Ett av målen är skapa ett europeiskt nätverk av utbildare och experter på området idrott och motion.

Seminarium: Going green in Erasmus+

Seminarium i Hamburg 24-26 maj 2023. Anmälan senast 15 mars. Syftet med seminariet är att föra samman organisationer som befinner sig på olika utvecklingsstadier vad gäller temat hållbarhet, att bidra till ökad medvetenhet om temat samt att inspirera till hur temat kan implementeras i projekt och i organisationen.

TCA thematic seminar – Education for sustainable developement

Seminariets fokus är integrering av hållbarhet, klimatförändringar och grön omställning i undervisning och pedagogik. Deltagarna inspireras också till metoder för att på elevengagerande sätt ta in hållbarhetsfrågor i klassrummet. Anmäl dig senast 5 mars!

Mer om programmet

Seminarierna arrangeras utifrån olika teman och är runt tre dagar långa. Ett visst antal platser är reserverade för varje land. Vi går igenom hur ansökan går till och hur mycket du kan få i bidrag för resa och uppehälle.