Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa.

Coronaviruset och de transnationella kooperativa aktiviteterna (TCA) inom Erasmus+

På grund av den situation som har uppkommit kommer vi inte att fatta några beslut för deltagande i kontaktseminarier, tematiska seminarier eller studiebesök inom ramen för TCA tills vidare. Vi följer utvecklingen och återkommer med besked om när vi öppnar igen.

De allra flesta seminarier under våren är inställda av arrangören. UD:s avrådan från resor till samtliga länder i Europa gäller.

På webbplatsen Salto Education and Training kan du se vilka seminarier som är inställda och vilka som är uppskjutna till ett framtida datum, som vi ännu inte kan bekräfta.

Webbplatsen Salto Education and Training

Möjlighet att ansöka om force majeure

Har ni haft kostnader för inställda aktiviteter kan ni söka om att få hänvisa till force majeure.

Innan ni åberopar force majeure är det viktigt att ni först undersöker möjligheterna att få tillbaka pengar kopplade till inställda aktiviteter på annat sätt, som till exempel genom eventuella försäkringar eller återbetalningsbara biljetter.

Ansökan om force majeure ska alltid göras skriftlig via avsedd blankett och bedöms individuellt.

Ansökan om force majeure TCA (pdf)

Fyll i blanketten och skicka med e-post till tca@uhr.se