Lyssna

Erasmus+ kontaktseminarier

Verksamhetsområde:
Skola och förskola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning, Högre utbildning, Övriga organisationer
Aktivitet:
För verksamheten: Hitta samarbetspartner
Var i världen:
Inom EU/ESS
Ingen ansökan behövs Ansökan till aktuella seminarier publiceras löpande under året.

Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium som arrangeras av olika länder i Europa. Här träffar du andra organisationer i Europa som söker partners inom ett speciellt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats. För att söka ska din organisation vara verksam inom skola, yrkes-, vuxen- eller högre utbildning.

Innovationsallianser och tvärsektoriella kontakter

Erasmus+ kontaktseminarium i Bergen, Norge 23-25 oktober 2023. Seminariet  syftar till att öka kunskapen hos nordiska organisationer om de centraliserade programdelarna Erasmus+ Innovationsallianser och Yrkeskunskapscentrum, samt ge möjloigheter till att skapa tvärsektoriella kontakter för framtida projektansökningar. Ansök senast 25 augusti.

Den europeiska språkdagen 2023

Alla lärare som undervisar i språk i Sverige - se hit! Den 28 september träffas vi i Europahusets lokaler i Stockholm, Regeringsgatan 66. För er som bor väldigt långt bort ersätter vi en övernattning i samband med konferensen.

PICEIS

Detta är ett TCA inom långtids-TCA PEACE, koordinerat av Italien. Denna aktivitet utgör en del av det stora projektet PEACE.

Optimising mobility for adult learners

Kontaktseminarium i Slovenien som syftar till att sammanföra organisationer verksamma inom vuxenutbildningsområdet, som är intresserade av att söka till ett framtida KA1-mobilitetsprojekt för vuxenstuderande.

Connector 8.0

Connector syftar till att skapa ett utrymme och ett sammanhang där personer som är involverade i lärande blir bekanta med olika icke-formella lärandemetoder som kan användas i olika lärandesammanhang. 3-8 juli i Rumänien. Ansök senast 22 maj!

Building Successful International Partnerships

Detta seminarium i Prag syftar till att stödja (framtida) projektkoordinatorer inom högre utbildning att utveckla sin projektledning. Från att skriva ansökan och hålla ihop projektet till att slutrapportera, söka nya medel samt engagera både projektteam och intressenter. Ansök om en plats senast 4 juni.

Impact of Erasmus+ Placements on Higher Education

Seminariet på Cypern syftar till att ta sig an både möjligheterna, men också utmaningarna med praktik inom mobilitetsprojekten under programperioden 2021–2027. Seminariet riktar sig till högre utbildning, ansök om en plats senast 5 juli.

Teaching sustainability competences for hope, well-being and systemic understanding

Seminariet hålls i Finland och syftar till att ge deltagarna insikter, verktyg och goda exempel för att undervisa om hållbarhet med avstamp i EU:s referensram för hållbarhetskompetens, GreenComp. Ansök om en plats senast 9 juli.

Thematic seminar on apprenticeship mobility in Europe

Seminarium om lärlingsmobilitet och praktik utomlands för dig som arbetar inom yrkesutbildning eller högre utbildning. I Bordeaux, Frankrike, ansök om en plats senast den 31 maj.

Early Childhood +

Detta kontaktskapande seminarium, som äger rum i Dublin, utforskar hur personalmobilitet inom förskolan kan inspirera och bidra till kompetensutveckling. Ansök om en plats senast den 12 maj.

Mer om programmet

Seminarierna arrangeras utifrån olika teman och är runt tre dagar långa. Ett visst antal platser är reserverade för varje land. Vi går igenom hur ansökan går till och hur mycket du kan få i bidrag för resa och uppehälle.