Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium. Seminarierna arrangeras av olika länder i Europa.

Logotyp Erasmus+

Möjlighet att ansöka om force majeure

Har ni haft kostnader för inställda aktiviteter kan du söka om att få hänvisa till force majeure.

Innan du åberopar force majeure är det viktigt att du först undersöker möjligheterna att få tillbaka pengar kopplade till inställda aktiviteter på annat sätt, som till exempel genom eventuella försäkringar eller återbetalningsbara biljetter.

Ansökan om force majeure ska alltid göras skriftlig via avsedd blankett och bedöms individuellt.

Ansökan om force majeure TCA (pdf)

Fyll i blanketten och skicka med e-post till tca@uhr.se

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post tca@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Erasmus+ kontaktseminarier:

  • Ingrid Gran, 010-470 04 49