INSTÄLLD Seminarium: Erasmus+ VET Mobility Summit 2020

Detta seminarium vänder sig till APL- samt LIA- studenter som har avslutat sin utlandspraktik inom ett Erasmus+ VET-projekt under perioden hösten 2019 samt våren 2020.

För vem

Detta seminarium/workshopen vänder sig till APL- samt LIA- studenter som har avslutat sin utlandspraktik inom ett Erasmus+ VET-projekt under perioden hösten 2019 samt våren 2020. Möjlighet att ansöka om medföljande handledare finns (en per organisation).

Plats: Berlin, Tyskland

Tid: 15 - 17 november 2020

Om seminariet

Seminariet ska synliggöra de positiva effekter som praktikperioden medför - både på det personliga och på det yrkesmässiga planet för studenten.

Fördelarna för den egna organisationen ska också påvisas och förslag till ytterligare förbättring samt utveckling av APL/LIA i det efterföljande utbildningsprogrammet, efter Erasmus+, ska tas fram. Deltagarnas erfarenheter och åsikter utgör grunden för detta syfte.

Förväntade resultat: En ”Declaration of VET mobility” från deltagande studenter som utfört APL/LIA ska gemensamt utformas under toppmötets workshops och lämnas in till politiskt ansvariga när mötet avslutas.

Utformning av seminariet: Erfarenhetsutbyte, diskussioner, arbete i workshops, förberedande av ”Declaration of VET mobility”, sammanställning av gemensamma slutsatser.

Möjlighet att ansöka om medföljande handledare finns (en per organisation).

Antal platser för Sverige: Totalt 20 deltagare – upplägget är att fyra organisationer kan delta med fyra elever/studenter från varje samt en medföljande handledare per organisation.

Du ansöker om en plats senast den 26 maj 2020

 

Ansökan till kontaktseminarium i Berlin, Tyskland den 15-17 November 2020

Om du blir antagen

Blir du antagen till seminariet skickar vi dig ett mejl med beslutet och en länk där du ska registrera dig. Du får då också mer information om resebokning.


Bidragsnivåer

Hur mycket du kan få i resebidrag beror på hur långt du behöver resa. Kostnaden för seminariet och ditt boende betalar vi.

Ekonomi och bidragsnivåer


Så fungerar det

Mer om hur det fungerar att delta i ett studiebesök/kontaktseminarium