Lyssna

Building Successful International Partnerships

Detta seminarium i Prag syftar till att stödja (framtida) projektkoordinatorer inom högre utbildning att utveckla sin projektledning. Från att skriva ansökan och hålla ihop projektet till att slutrapportera, söka nya medel samt engagera både projektteam och intressenter. Ansök om en plats senast 4 juni.

Tid: 16–18 oktober 2023

Plats: Prag, Tjeckien

Målgrupp: Nuvarande eller framtida projektägare i samarbetspartnerskap inom högre utbildning, projektkoordinatorer från lärosäten samt akademisk personal.

Utbildningsområde: Högre utbildning

Antal platser för deltagare från Sverige: 3 (tre)

Organisatör: Det tjeckiska nationella Erasmus+kontoret.

Om seminariet

Målet med seminariet är att med hjälp av expertstöd på plats lotsa deltagarna genom hela projektcykeln för höjd kompetens på området. Seminariet bygger på ett beprövat koncept; ett nationellt seminarium i Tjeckien år 2022 där delvis samma experter deltog. Seminariet kommer också att fungera som en plattform för nätverkande, exempelvis för framtida samarbeten. 50 europeiska deltagare förväntas delta.

Mer information om seminariet Building Successful international partnerships på webbplatsen SALTO

Om ansökan

Skicka in din ansökan senast 4 juni 2023.

Ansök till seminariet Building Successful International Partnerships på webbplatsen SALTO

Så fungerar det

Seminarierna arrangeras utifrån olika teman och är runt tre dagar långa. Ett visst antal platser är reserverade för varje land. 

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier

Frågor?

Har du frågor, kontakta oss på tca@uhr.se