Career guidance and counselling for students from vulnerable groups (online)

Välkommen på ett seminarium som presenterar nyckelelement i stödjande karriärvägledning och rådgivningstjänster för elever från utsatta grupper. Du får även ta del av exempel på metoder och tekniker i studievägledning. Seminariet äger rum den 19-21 maj 2021. Ansök senast den 18 april.

Datum: 19–21 maj 2021

Målgrupp: Skolpsykologer, skolkuratorer, lärare, studievägledare grundskola och gymnasium, rektorer, hemundervisningslärare.

Utbildningsområde: Skola

Antal platser för deltagare från Sverige: 2 (två)

Plats: Online

Värdland: Serbien

Om seminariet

Elevernas kompetenser och förmågor utvecklas under hela utbildningen och genom hens personliga erfarenheter i vardagen.

Genom välplanerad, organiserad och kontinuerlig karriärvägledning samt rådgivningsverksamhet utgör skolan ett viktigt stöd för elevens karriärval. Vägledningen bör vara anpassad till elevernas behov och dessa behov kan variera beroende på ålder, nivå och typ av utbildning. Yrkesvägledning och rådgivning av elever från utsatta grupper är en mycket viktig fråga. Välplanerat och organiserat karriärrelaterat stöd till elever från utsatta grupper kan uppmuntra eleverna att bli mer proaktiva i sin karriärutveckling och förhoppningsvis motivera dem till lärande och utbildning,

Syftet med seminariet är att presentera stödjande karriärvägledning och rådgivningstjänster för elever från utsatta grupper, samt ge exempel på metoder och tekniker för hur man kan arbeta inom detta område.

Förväntade resultat

  • Forma ömsesidig förståelse för konceptet studievägledning och karriärrådgivning genom aktiva diskussioner
  • Förbättra förståelse för elevers specifika behov och för olika sätt att närma sig dessa behov genom studievägledning och karriärvägledning
  • Lära sig metoder och tekniker för att öka engagemanget hos eleverna i den egna karriärutvecklingsprocessen
  • Utveckla en plan för stödjande och uppmuntrande karriärvägledningsservice
  • Utveckla nya idéer genom att dela erfarenheter
  • Bygga upp transnationella och tvärvetenskapliga nätverk med andra kollegor

Ansökan

Ansök senast den 18 april 2021.

Ansökan kontaktseminarium Career guidance and counselling for students from vulnerable groups (webbplats Salto, engelska)

Du behöver registrera ett konto innan du fyller i själva ansökan. Instruktion för hur det går till, hittar du i webbplatsen Saltos högerspalt. 

Har du frågor? Mejla tca@uhr.se